Kuukausi: toukokuu 2021

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

Tämä artikkeli käsittelee työvelvoitteiden laiminlyömistä ja sen käyttämistä työsuhteen irtisanomiseen ja purkuun. Ohessa esitetään myös esimerkkejä tilanteista, missä työsopimus on voitu irtisanoa tai purkaa, sekä tilanteista missä työsopimusta ei olisi saatu irtisanoa.  Miten päättämisperuste arvioidaan  Kun työnantaja on päättämässä työsopimusta, päättämisperusteet arvioidaan kokonaisharkinnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan tulee harkita kaikki tosiasiat, mitkä liittyvät …

16. Työvelvoitteen laiminlyönti Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2006-13 Työsopimuksen purkaminen-Kieltäytyminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2006-13 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista kieltäytymisen vuoksi. Työntekijä oli kieltäytynyt siirtymästä tekemään kolmivuorotyötä. Hän oli kahtena peräkkäisenä työpäivänä jättänyt saapumatta hänelle määrättyyn yövuoroon. Hän oli tämän johdosta saanut molemmilla kerroilla varoituksen. Työntekijä oli saamistaan varoituksista huolimatta kieltäytynyt edelleen työskentelemästä työnantajan määräämässä työvuorossa. Hän oli näin menetellessään rikkonut vakavasti …

TT: 2006-13 Työsopimuksen purkaminen-Kieltäytyminen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2005-55 Työsopimuksen purkaminen-luottamus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-55 koskien työntekijän työsopimuksen päättämistä, työnantajan luottamuksen rikkomisen vuoksi Työntekijä oli saamastaan varoituksesta huolimatta jatkanut samankaltaista työntekijävelvoitteidensa vastaista menettelyä laiminlyömällä työvelvoitettaan ja täyttämällä epärehellisesti palkanmaksun ja asiakaslaskutuksen perusteena olevia tuntikorttejaan. Työnantaja oli perustellusti voinut katsoa työntekijän menettäneen sen luottamuksen, mitä työsuhteen jatkaminen olisi edellyttänyt. Työntekijän rikkomuksia ja laiminlyöntejä …

TT:2005-55 Työsopimuksen purkaminen-luottamus Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2002-1 Työsopimuksen purkaminen-liikennevahinko

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2002-1 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista liikennevahinkojen vuoksi. Linja-autonkuljettaja oli aiheuttanut yhtiön palveluksessa neljä liikennevahinkoa ja saanut kolme asiakasvalitusta runsaan vuoden aikana. Linja-autonkuljettajan huolimattomuutta työssä ja asiakaspalautteita oli käsitelty puhutteluissa, ja hänelle oli myös annettu varoitus menettelyn jatkumisen varalta. Hän ei ollut saamastaan varoituksesta huolimatta muuttanut ajotapaansa, vaan häntä …

TT:2002-1 Työsopimuksen purkaminen-liikennevahinko Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-119 koskien työntekijän irtisanomista toistuvien virheiden johdosta. Kodin kiinteitä kalusteita valmistavassa yrityksessä hionnassa työskennelleelle työntekijälle oli annettu kirjallinen varoitus, jonka syyksi oli ilmoitettu toistuva huolimattomuus välihionnassa. Ennen varoituksen antamista muut pintatyöntekijät ja työnjohto olivat keskustelleet työntekijän kanssa hiontatyössä esiintyneistä puutteista. Esitetyn selvityksen mukaan varoitus on ollut aiheellinen. Työnantaja …

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2004-7 Tövelvoitteen laiminlyönti-Varoitus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-7 koskien työntekijän irtisanomista työvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Junatarjoilija oli lepotaukonsa päättymisen jälkeen löydetty työaikana nukkumasta makuuvaunun hytistä, minkä vuoksi ravintolavaunussa ei ollut ollut aamiaistarjoilua Seinäjoen ja Hämeenlinnan välillä. Ennen tätä työsopimuksen irtisanomiseen johtanutta tapahtumaa junatarjoilijalle oli puolen vuoden sisällä annettu kaksi kirjallista varoitusta vastaavanlaisista työvelvoitteiden laiminlyönneistä. Työnantajalla oli …

TT: 2004-7 Tövelvoitteen laiminlyönti-Varoitus Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-65 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-65 koskien työntekijän irtisanomista työehtosopimuksen mukaisesti. Kuorma-autonkuljettaja oli suorittaessaan vetykuljetusta huolimattomuudellaan aiheuttanut työnantajalle huomattavan taloudellisen vahingon ja sen lisäksi uhkaavan vaaratilanteen. Kuljettajalle oli varoitukseen verrattavalla tavalla annettu mahdollisuus korjata menettelyään. Kun kuljettaja tämän jälkeenkin oli menetellyt työn turvalliseksi suorittamiseksi annettujen ja muidenkin ohjeiden vastaisesti, työnantajaa ei voitu kohtuudella …

TT: 2005-65 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-44 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-44 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista vastoin irtisanomissuojasopimusta. Työntekijää oli ensin suullisesti huomautettu ja noin kuukauden kuluttua varoitettu työvelvoitteen laiminlyönnin johdosta. Noin kolme viikkoa varoituksen jälkeen työntekijän työsopimus oli purettu työntekijän jälleen laiminlyötyä työvelvoitteensa. Työntekijä oli lyhyen ajan sisällä toistuvasti ja saamastaan varoituksesta huolimatta laiminlyönyt työvelvoitteensa. Työnantajalla oli ollut …

TT: 2005-44 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanominen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2005-68 Työvelvoitteen laiminlyönti

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-68 koskien työntekijän irtisanomista työvelvoitteen laiminlyömisen vuoksi. Työntekijän työsuhde oli purettu sen jälkeen, kun hänet oli tavattu työaikana nukkumassa pukeutumishuoneessa. Kun työntekijälle jo ennen tätä oli annettu kaksi kirjallista varoitusta työvuoroista myöhästymisten ja muiden työvelvoitteiden laiminlyöntien vuoksi, oli työnantajalla ollut perusteet työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. Sen sijaan näyttämättä oli …

TT:2005-68 Työvelvoitteen laiminlyönti Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-101 koskien työntekijän irtisanomista vapaa-ajalla tapahtuneen rattijuopumusrikoksen vuoksi. Koneahtaaja oli vapaa-ajallaan syyllistynyt rattijuopumusrikokseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sekä työnantajan omaisuuden vahingoittamiseen. Esitetyn selvityksen mukaan teko ei ollut tapahtunut varsinaisella työmaa-alueella eikä muutoinkaan sellaisissa olosuhteissa, että se olisi ollut omiaan vaarantamaan toisten työntekijöiden työturvallisuutta. Työntekijän ei vallinneissa olosuhteissa voitu katsoa …

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö Lue lisää »