työturvallisuus

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1990-115 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli pahoinpidellyt työtoveriaan työpaikalla. Sahatyöntekijä oli pahoinpidellyt työtoveriaan. Työnantajalla oli ollut työntekijän menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa koskevan työehtosopimuksen edellyttämät syyt päättää tämän työsuhde. Työntekijällä ei siten ollut sopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa irtisanomisajan palkkaan eikä korvaukseen perusteettomasta irtisanomisesta.  TUOMIO KANNE  Kanteen perustelut  …

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-125 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineelle rengasasentajalle oli annettu samana päivänä varoitukset epäasiallisesta käytöksestä ja työvuorojen vaihtamiseen liittyvästä menettelystä. Pääluottamusmies oli varoitusten antamista seuranneena päivänä vaatinut esimiestään peruuttamaan annetut varoitukset esittäen uhkauksen, jonka perusteella esimies oli voinut perustellusti …

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-52 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Työntekijän työnjohtajaansa työpaikalla muiden työntekijöiden läsnäollessa kohdistama voimakkaasti loukkaava kielenkäyttö ja tämän tuuppaaminen kaksin käsin hartioista muodostivat sovellettavan irtisanomissuojasopimuksen mukaisen irtisanomisperusteen ja myös työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun vakavan rikkomuksen, jonka johdosta …

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-10 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli tapellut toisen työntekijän kanssa. Työntekijä oli työpaikan pikkujoulutilaisuudessa tapellut toisen työntekijän kanssa. Irtisanoessaan väkivaltaiseen käytökseen syyllistyneen työntekijän työsopimuksen työnantaja ei ollut menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti. Arvioon ei vaikuttanut se, että tapahtumien kulusta käytettävissä olleen osin ristiriitaisen selvityksen takia työnantaja …

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-48 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen asiakkaiden ilmoittamasta sopimattomasta käytöksestä ja puhetavasta. Työntekijälle oli pidetty puhuttelu asiakaspalautteista ja hänen käyttäytymisestään asiakkaiden luona. Vastaava puhuttelu oli pidetty noin 10 kuukautta myöhemin, jolloin työntekijälle oli myös annettu työsopimuksen purkuehtoinen varoitus. Saamastaan varoituksesta huolimatta työntekijä oli jälleen noin viiden kuukauden kuluttua …

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 1987-17 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan. Vaikka työntekijä oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan, hänen menettelyään ei pidetty sellaisena erityisen painavana perusteena, jonka nojalla työnantajalla olisi oikeus hänen työsopimuksensa irtisanomiseen.  Irtisanomisajalta maksettavaan palkkaan kuului myös korvaus vuosilomaedun menettämisestä.  Kysymys myös työnantajaliiton …

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan Lue lisää »

males 2386418 1920 työoikeus juristi lakimies

18. Päihteiden väärinkäyttö työsuhteen aikana

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä päihteiden väärinkäytön vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen, työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa päihteiden väärinkäytön johdosta. Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö   Päihteet ovat joukko aineita, joita nautittaessa saadaan mielihyvän ja hyvänolon tunne. Tällaisia aineita ovat alkoholi, huumeet, väärinkäytettyinä huumaavat lääkkeet ja tupakka. …

18. Päihteiden väärinkäyttö työsuhteen aikana Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-96 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä käytti alkoholia työpaikalla. Ahtaajan työsopimus oli purettu, koska hän oli toistuvasti käyttänyt alkoholia työpaikalla ja esiintynyt siellä päihtyneenä. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan suositusmääräyksen mukaan työsopimus voitiin purkaa alkoholinkäytön perusteella ainoastaan, jos työntekijälle oli aiemmin annettu varoitus ja työkielto samasta syystä. Purkaminen …

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-126 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt päihtyneenä useamman kerran työpaikalla. Panostaja oli useasti esiintynyt työpaikalla alkoholia nauttineena ja nauttinut alkoholia myös työaikana. Lisäksi hän oli laiminlyönyt työaikojen noudattamisen. Koska panostaja käsittelee työssään räjähdysaineita, häneltä voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaikka asiassa oli …

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2013-1 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen työntekijän esiintymisestä työpaikalla päihtyneenä. Työntekijä oli ollut työpaikalla vahvasti päihtyneenä. Työntekijän käyttäytymistä voitiin ottaen erityisesti huomioon hänen asemansa työsuojelutehtävien hoidossa pitää yhtiön päihdetapausten käsittelyohjeiden tarkoittamassa mielessä törkeänä. Työntekijä oli vaarantanut erityisesti omaa työturvallisuuttaan. Tehdasalueen olosuhteet olivat muutoinkin olleet sellaiset, että alkoholin vaikutuksen …

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »