Kuukausi: huhtikuu 2021

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-21 Irtisanomissuoja ja sairausloma

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-21 koskien työsuhteen purkamista poissaolon vuoksi. Työnantaja ei ollut maksanut työtekijälle kuuluvaa palkkaa, kun tämä oli ollut sairaslomalla, sillä oli käsitellyt työntekijän sopimuksen purkautuneena, kun tämä ei ollut tullut töihin, vaikka työnantaja oli tietoinen sairaudesta, sekä sairauslomasta. Kun työnantaja oli tiennyt työntekijän sairaudesta ja sairausloman jatkumisesta, sillä …

TT 2006-21 Irtisanomissuoja ja sairausloma Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-23 koskien työsuhteen purkamista poissaolon vuoksi. Toimihenkilö oli ollut useassa peräkkäisessä jaksossa sairauslomalla vakavan masennuksen vuoksi. Välittömästi sairauslomajaksojen jälkeen hän oli ollut poissa työstä syytä ilmoittamatta seitsemän kalenteripäivää. Työnantaja oli voinut päätellä toimihenkilön poissaolon johtuvan pätevästä syystä eli saman sairauden jatkumisesta. Työnantajalla ei ollut ollut perusteita käsitellä toimihenkilön työsopimusta …

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2012-22 koskien työsopimuksen purkaantumisesta lomautuksen johdosta. Määräajaksi lomautettu työntekijä ei ollut palannut työhön lomautusilmoituksen mukaisen lomautusajan päätyttyä. Työsopimuslain säännöksistä ei ollut saatavissa tukea tulkinnalle, jonka mukaan määräaikaisesti lomautetun työntekijän lomautus jatkuisi ilman muuta, ellei työnantaja tai työntekijä huomaa reagoida määräajan päättymiseen. Työntekijä oli lomautusaikansa päättymisen jälkeen ilmoittanut …

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2001:40 koskien työsopimuksen lakkaamista poissaolon vuoksi. Työnantaja oli 29.12.1997 katsonut A:n työsopimuksen purkautuneeksi työsopimuslain 44 §:n 2 momentin nojalla, koska A oli ollut poissa työstä 22.12.1997 lukien ilmoittamatta työnantajalle syytä poissaoloonsa. Koska A:n sinänsä viikon mittaiseen poissaoloaikaan oli sisältynyt jouluaatto ja sitä seuranneet kaksi pyhäpäivää, arkilauantai …

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2008:50 koskien työsopimuksen purkamista poissaolon vuoksi. Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet arkilauantain ja sunnuntain, jotka eivät olleet työntekijän työpäiviä. Työntekijän katsottiin olleen poissa työstä seitsemän päivää työsopimuslain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla …

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Lue lisää »

6. Työsuhteen purkaminen

6. Työsuhteen purkaminen

Tämä artikkeli syventyy työsuhteen purkamiseen, mitkä ovat työsuhteen purkamisperusteet, sekä työsuhteen purkamisen ja irtisanomisen eroihin.  Työsuhteen purkaminen ja irtisanominen  Työsuhteen purkaminen on harvemmin käytetty toimenpide, sillä se vaatii vakavan perusteen, kun taas irtisanominen on toimenpiteenä hieman löyhempi. Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen, tulee työntekijän kuitenkin jatkaa töitä määritellyn irtisanomisajan. Jos työsopimus puretaan, niin työsuhde päättyy välittömästi.  …

6. Työsuhteen purkaminen Lue lisää »