Työsopimus

tyosopimuksen purkaminen tyontekijan toimesta työoikeus juristi lakimies

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen on tilanne, joka usein mielletään tulevan kysymykseen työnantajan puolelta. Todellisuudessa työsopimuksen purkaminen voi tulla kysymykseen myös työntekijän aloitteesta, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Tässä artikkelissa käsitellään työsopimuksen purkamista työntekijän toimesta ja käydään läpi, missä tilanteissa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Lisäksi käsitellään työsopimuksen purkamisen sekä työsopimuksen irtisanomisen eroa. Työsopimuksen purkamisen ja irtisanomisen erot Toistaiseksi …

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-1 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattoman poissaolon vuoksi. Työntekijän työstä poissaolon syyksi jälkikäteen ilmoitettua äidin asioiden hoitamista ei voitu pitää työsopimuslaissa tarkoitettuna poissaoloon oikeuttavana pakottavana perhesyynä. Kun poissaolosta ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti työnantajalle ja työntekijälle oli jo aikaisemmin annettu luvattomien poissaolojen johdosta huomautus ja kirjallinen viimeinen varoitus, työnantajalla …

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-70 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattomien poissaolojen vuoksi. Työnantaja oli irtisanonut terminaalityöntekijän työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijä oli käyttäytynyt epäasiallisesti terminaalista tavaraa noutamaan tullutta asiakasta kohtaan. Työntekijän käytöstä oli pidettävä hyvin moitittavana työsopimuksesta johtuvan velvoitteen rikkomuksena. Irtisanomisperusteen harkinnassa on lisäksi otettu huomioon se, että työntekijällä oli ollut pitkään …

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2012-120 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista ilman varoitusta. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän ilmoittaen syyksi sen, että tämä oli ollut syytä ilmoittamatta poissa työpaikalta ja käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään kohtaan. Työntekijää ei ollut aikaisemmin varoitettu irtisanomiseen johtaneiden rikkeiden kaltaisesta menettelystä. Erikseen tarkasteltuna työntekijän virheitä ei voitu pitää niin vakavina, että ne …

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-31 koskien työntekijän aiheetonta irtisanomista ja tasapuolista kohtelua. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen työajan noudattamatta jättämisen ja työvelvoitteen laiminlyönnin perusteella. Työntekijälle oli vuoden aikana annettu kaksi kirjallista huomautusta, joista toinen oli johtunut työajan laiminlyönnistä ja toinen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, sekä työajan laiminlyönnistä kaksi kirjallista varoitusta, joista toinen oli annettu …

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu Lue lisää »

Tuomari miettimässä oikeuden toteutumista

3. Työntekijän Oikeusturva

Tämä artikkeli syventyy työntekijän oikeusturvaan, sekä tilanteisiin, joissa työntekijällä on oikeus turvautua oikeuskeinoihin. Artikkeli käy läpi myös, voidaanko oikeusturvakeinoihin nojautumista pitää painavana irtisanomisperusteena. Yleisesti ottaen työpaikalla tulee toimia työnantajan määräämällä tavalla, on kuitenkin tilanteita, joissa työtekijä joutuu turvautumaan oikeusturvakeinoihin, jotta hänen oikeutensa toteutuisivat. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin kun työnantaja rikkoo työsopimusta, tai kun työsopimukseen …

3. Työntekijän Oikeusturva Lue lisää »

Työsopimus, kirjallinen, suullinen

Työsopimuksen muoto ja sisältö

Laki ei varsinaisesti edellytä, että työsopimus olisi välttämättä laadittava aina kirjallisena. Toisin sanoen myös suullinen tai sähköisesti tehty sopimus on sinänsä pätevä. Huomioida kuitenkin tulee, että ellei kirjallista sopimusta ole tehty, työnantaja on velvollinen normaalisti viimeistään ensimmäiseen palkanmaksupäivään mennessä antamaan työntekijälle kirjallisesti selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista. Tämän johdosta kirjallisen työsopimuksen laatiminen on suositeltavaa heti työsuhteen …

Työsopimuksen muoto ja sisältö Lue lisää »