Kuukausi: tammikuu 2021

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §)

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa. Koeaikapurku on kielletty tehtäessä se syrjivällä perusteella. Työsopimuslain mukaan syrjiviä perusteita on; ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto, mielipide, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muu näihin verrattava seikka. Lisäksi sukupuolen perusteella ei saa syrjiä työntekijää koeaikapurussa. Työsopimuslain mukaan myös …

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §) Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1992:7

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 1992:7 koskien miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Työnantaja oli koeaikana purkanut työsopimuksen työntekijän raskauden vuoksi. Purkaminen oli tapahtunut epäasiallisella perusteella. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta. Ään. Koska työsopimusta ei ollut purettu työntekijän sukupuolen vaan yksinomaan hänen raskautensa perusteella, työnantajan menettely ei ollut naisten ja miesten välisestä …

KKO 1992:7 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1986:69

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1986:69 ratkaisua koskien työsuhteen purkamista koeaikana. TUOMIO TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen kesken 4.5.1984 allekirjoitetussa rakennusalan työehtosopimuksessa on muun ohessa seuraava määräys: II. Työhön ottaminen ja irtisanominen 4 § Työhön ottaminen ja irtisanominen Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan Suomen Rakennusteollisuusliiton ja Rakennustyöläisten Liiton kesken toukokuun 4 päivänä 1984 solmittua sopimusta irtisanomissuojasta ja …

TT 1986:69 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1987:106

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1987:1106 ratkaisua koskien työsopimuksen purkamista perusteena työajan laiminlyönti, valvontavelvollisuutta ja työehtosopimuksen määräysten noudattamista. TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen välillä 21.4.1986 tehdyssä teollisuuseristystä koskevassa työehtosopimuksessa on muun ohella seuraavat määräykset: I YLEISTÄ. ———————————————– 3 §. Työsuhdetta koskevat määräykset Mom. 1. Irtisanottaessa ja lomautettaessa työntekijöitä noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n …

TT 1987:106 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1985:116

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1985:116 ratkaisua koskien koeaikaa ja irtisanomissuojaa. TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen kesken 4.5.1984 tehdyssä rakennusalan työehtosopimuksessa on muun ohessa seuraava määräys: II. Työhön ottaminen ja irtisanominen 4 § Työhön ottaminen ja irtisanominen Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan Suomen Rakennusteollisuusliiton ja Rakennustyöläisten Liiton kesken toukokuun 4 päivänä 1984 solmittua sopimusta irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta …

TT 1985:116 Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

TT 1986:140

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuime 1986:140 ratkaisua koskien luottamusmiehen työsopimuksen purkamista. Työntekijä oli valittu koeaikana työmaan luottamusmieheksi. Luottamusmieheksi valitseminen ei tehnyt vaikutuksettomaksi työsopimuksen ehtoa koeajasta. Luottamusmiehen työsopimuksen purkamisen perusteita koeaikana oli kuitenkin arvioitava tiukemmin kuin muiden työntekijöiden. Työsopimus katsottiin puretuksi epäasiallisella perusteella. Kantaja Rakennustyöläisten Liitto r.y. Vastaajat Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. YIT Oy Yleinen …

TT 1986:140 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1992:100

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi KKO 1992:100 ratkaisua koskien työsopimuksen lakkaamista ja koeaikaa. ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA A:n ja B:n kanne Hollolan kihlakunnanoikeudessa A ja B ovat Kosken Hl. kunnalle 13.10.1989 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla lausuneet, että he olivat elokuussa 1989 tehneet kunnan kanssa työsopimuksen. Sopimuksen mukaan kunta oli ottanut heidät palvelukseensa maatalouslomittajiksi työsuhteisiin, joissa …

KKO 1992:100 Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa työsopimussuhteen päättäminen ja työsuhteen päättyminen. Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista tai purkamista tietyn määräajan/määräpäivän jälkeen tai kun sovittu työ on tehty taikka sopimuksen tarkoitus on muuten päättynyt. Lähtökohtaisesti sopimusvapaus mahdollistaa sopimusten päättymisen sopimisen siten kuin osapuolet haluavat, mutta työsopimuslaki rajoittaa …

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen Lue lisää »