Työnanataja

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2005-55 Työsopimuksen purkaminen-luottamus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-55 koskien työntekijän työsopimuksen päättämistä, työnantajan luottamuksen rikkomisen vuoksi Työntekijä oli saamastaan varoituksesta huolimatta jatkanut samankaltaista työntekijävelvoitteidensa vastaista menettelyä laiminlyömällä työvelvoitettaan ja täyttämällä epärehellisesti palkanmaksun ja asiakaslaskutuksen perusteena olevia tuntikorttejaan. Työnantaja oli perustellusti voinut katsoa työntekijän menettäneen sen luottamuksen, mitä työsuhteen jatkaminen olisi edellyttänyt. Työntekijän rikkomuksia ja laiminlyöntejä …

TT:2005-55 Työsopimuksen purkaminen-luottamus Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-119 koskien työntekijän irtisanomista toistuvien virheiden johdosta. Kodin kiinteitä kalusteita valmistavassa yrityksessä hionnassa työskennelleelle työntekijälle oli annettu kirjallinen varoitus, jonka syyksi oli ilmoitettu toistuva huolimattomuus välihionnassa. Ennen varoituksen antamista muut pintatyöntekijät ja työnjohto olivat keskustelleet työntekijän kanssa hiontatyössä esiintyneistä puutteista. Esitetyn selvityksen mukaan varoitus on ollut aiheellinen. Työnantaja …

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2008:50 koskien työsopimuksen purkamista poissaolon vuoksi. Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet arkilauantain ja sunnuntain, jotka eivät olleet työntekijän työpäiviä. Työntekijän katsottiin olleen poissa työstä seitsemän päivää työsopimuslain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla …

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Lue lisää »

6. Työsuhteen purkaminen

6. Työsuhteen purkaminen

Tämä artikkeli syventyy työsuhteen purkamiseen, mitkä ovat työsuhteen purkamisperusteet, sekä työsuhteen purkamisen ja irtisanomisen eroihin.  Työsuhteen purkaminen ja irtisanominen  Työsuhteen purkaminen on harvemmin käytetty toimenpide, sillä se vaatii vakavan perusteen, kun taas irtisanominen on toimenpiteenä hieman löyhempi. Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen, tulee työntekijän kuitenkin jatkaa töitä määritellyn irtisanomisajan. Jos työsopimus puretaan, niin työsuhde päättyy välittömästi.  …

6. Työsuhteen purkaminen Lue lisää »

Kuva naisesta joka kantaa vaakaa, joka edustaa tasavertaisuutta

2. Vakaumus irtisanomisperusteena

Tämä artikkeli syventyy työntekijän oikeuksiin tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, riippumatta työntekijän vakaumuksesta. Artikkeli myös ilmaisee mitä oikeuksia työnantajalla on ja millä perusteilla vakaumusta voitaisiin pitää painavana irtisanomisperusteena. Työsopimuslaki: Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee kohdella työntekijöitään tasapuolisesti (TSL 2:2). Tämä merkitsee sitä, että työntekijällä on oikeus harjoittaa uskontoaan, ilmaista mielipiteitään, sekä osallistua yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan …

2. Vakaumus irtisanomisperusteena Lue lisää »