Työnantaja

tyoaikalaki selkokielella työoikeus juristi lakimies

25. Työaikalaki selkokielellä

Työaikalaki on yksi tärkeimmistä palkkatyötä tekevän työntekijän oikeuksia säätävistä laeista. Koska lakiteksti voi välillä tuntua epäselvältä ja vaikeaselkoiselta jargonilta, lienee paikallaan selventää työaikalaki kansankielisesti ymmärrettäväksi. Tässä artikkelissa käsittelemme työaikalakia, jotta omien työaikaa koskevien säännösten ymmärtäminen olisi hieman helpompaa. Uuden työaikalain tavoite Uusi työaikalaki (872/2019) astui voimaan 1.1.2020, korvaten vuoden 1996 työaikalain. Hallitus antoi esityksensä (HE …

25. Työaikalaki selkokielellä Lue lisää »

tyosopimuksen purkaminen tyontekijan toimesta työoikeus juristi lakimies

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen on tilanne, joka usein mielletään tulevan kysymykseen työnantajan puolelta. Todellisuudessa työsopimuksen purkaminen voi tulla kysymykseen myös työntekijän aloitteesta, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Tässä artikkelissa käsitellään työsopimuksen purkamista työntekijän toimesta ja käydään läpi, missä tilanteissa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Lisäksi käsitellään työsopimuksen purkamisen sekä työsopimuksen irtisanomisen eroa. Työsopimuksen purkamisen ja irtisanomisen erot Toistaiseksi …

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-96 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä käytti alkoholia työpaikalla. Ahtaajan työsopimus oli purettu, koska hän oli toistuvasti käyttänyt alkoholia työpaikalla ja esiintynyt siellä päihtyneenä. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan suositusmääräyksen mukaan työsopimus voitiin purkaa alkoholinkäytön perusteella ainoastaan, jos työntekijälle oli aiemmin annettu varoitus ja työkielto samasta syystä. Purkaminen …

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-126 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt päihtyneenä useamman kerran työpaikalla. Panostaja oli useasti esiintynyt työpaikalla alkoholia nauttineena ja nauttinut alkoholia myös työaikana. Lisäksi hän oli laiminlyönyt työaikojen noudattamisen. Koska panostaja käsittelee työssään räjähdysaineita, häneltä voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaikka asiassa oli …

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2013-1 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen työntekijän esiintymisestä työpaikalla päihtyneenä. Työntekijä oli ollut työpaikalla vahvasti päihtyneenä. Työntekijän käyttäytymistä voitiin ottaen erityisesti huomioon hänen asemansa työsuojelutehtävien hoidossa pitää yhtiön päihdetapausten käsittelyohjeiden tarkoittamassa mielessä törkeänä. Työntekijä oli vaarantanut erityisesti omaa työturvallisuuttaan. Tehdasalueen olosuhteet olivat muutoinkin olleet sellaiset, että alkoholin vaikutuksen …

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-4 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin väärinkäyttö -luvaton poissaolo

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-4 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista luvattoman poissaolon johdosta. Työntekijä oli samasta syystä annetuista varoituksesta ja kurinpidollisesta lomautuksesta huolimatta jäänyt alkoholin väärinkäytön vuoksi pois työstä siitä myöskään asianmukaisesti ilmoittamatta. Työntekijä oli jo saanut hyväkseen yhtiön päihdeongelmaisten hoitoonohjaussäännön mukaisen hoitoonohjauksen. Poissaolot olivat jatkuneet useiden vuosien ajan. Työnantajalta ei ollut voitu …

TT 2005-4 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin väärinkäyttö -luvaton poissaolo Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-62 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-62 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli saapunut työpaikalle päihtyneenä sekä lisäksi pahoinpidellyt työtoverinsa. Linja-autonkuljettaja oli tullut vapaa-aikanaan työpaikalle päihtyneenä ja pahoinpidellyt siellä samalla työpaikalla työskentelevää kuljettajaa. Työnantajalla oli linja-autonkuljettajan menettelyn johdosta irtisanomissuojasopimuksen mukainen tärkeä syy purkaa tämän työsopimus. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 89 KANNE Vaatimukset Auto- …

TT 2001-62 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-56 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-56 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen työtekijän päihtymystilasta työpaikalla. Työntekijä oli annetusta kirjallisesta varoituksesta ja pidetyistä puhutteluista huolimatta sekä tietoisena työsuhteen purkamisen uhasta jäänyt alkoholin väärinkäytön vuoksi pois työstä ja ollut työssä sellaisessa alkoholinkäytöstä johtuneessa tilassa, jossa hän on vaarantanut työturvallisuutta työpaikalla. Työpaikalla noudatetussa päihdeongelmien käsittelyä koskevalla ohjeistolla …

TT 2001-56 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-13 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-13 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista, syynä työntekijän nauttineen alkoholia työpaikalla. Työntekijä oli esiintynyt työpaikalla päihtyneenä nautittuaan sinne tuomaansa olutta. Hän oli tällöin vaarantanut työturvallisuuttaan. Työnantaja ei ollut työpaikalla noudatettavien ohjeiden mukaan tässä tilanteessa velvollinen ohjaamaan työntekijää päihdeongelmaisille tarkoitettuun hoitoon. Sillä oli työntekijän menettelyn johdosta irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu erityisen painava …

TT 2001-13 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-84 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-84 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt useamman kerran päihtyneenä työaikana. Työntekijälle oli annettu kirjallinen varoitus hänen esiinnyttyään useamman kerran työaikana päihtyneenä. Samassa yhteydessä hänelle oli annettu myös hoitoonohjauskehotus. Työntekijä oli hoitotoimenpiteiden ollessa käynnissä esiintynyt jälleen työpaikalla alkoholin vaikutuksen alaisena. Työsuhteessa sovellettavan hoitoonohjausjärjestelyä koskevan …

TT 2007-84 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys Lue lisää »