Työsuhteen päättyminen

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-31 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli saapunut työhön alkoholin vaikutuksen alaisena. Työntekijälle oli annettu alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla olemisesta kirjallinen huomautus, minkä ohella työntekijä oli suostunut hoitoonohjaukseen. Tämän jälkeen työntekijällä ei ollut selvitetty olleen työskentelyyn vaikuttavaa alkoholin käyttöä noin puoleentoista vuoteen. Hoitoonohjaus oli sanottuna …

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys Lue lisää »

woman 5762754 340 työoikeus juristi lakimies

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luvattoman poissaolon vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, missä työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa luvattoman poissaolon johdosta. Luvaton poissaolo ja työsuhteen päättäminen   Koska työntekijällä on työsopimuksen mukaan suoritettava työtehtävänsä työnantajan määräämällä tavalla, pidetään luvatonta poissaoloa työvelvollisuuden rikkomisena. …

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimuslaki kieltää tietyt perusteet työsuhteen päättämisille. Työsuhteen päättäminen on aina tapauskohtaista harkintaa, mutta kiellettyjen perusteiden osalta tätä ei harkintaa ei ole kuin ainoastaan siinä, täyttääkö työntekijän teko työsopimuslain mukaisen kielletyn irtisanomisperusteen sisällön. Irtisanominen vaati aina erityisen painavaa syytä ja tietyt asiat eivät täytä tätä määritelmää – näitä …

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1986:69

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1986:69 ratkaisua koskien työsuhteen purkamista koeaikana. TUOMIO TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen kesken 4.5.1984 allekirjoitetussa rakennusalan työehtosopimuksessa on muun ohessa seuraava määräys: II. Työhön ottaminen ja irtisanominen 4 § Työhön ottaminen ja irtisanominen Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan Suomen Rakennusteollisuusliiton ja Rakennustyöläisten Liiton kesken toukokuun 4 päivänä 1984 solmittua sopimusta irtisanomissuojasta ja …

TT 1986:69 Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa työsopimussuhteen päättäminen ja työsuhteen päättyminen. Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista tai purkamista tietyn määräajan/määräpäivän jälkeen tai kun sovittu työ on tehty taikka sopimuksen tarkoitus on muuten päättynyt. Lähtökohtaisesti sopimusvapaus mahdollistaa sopimusten päättymisen sopimisen siten kuin osapuolet haluavat, mutta työsopimuslaki rajoittaa …

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 3/3

Tässä työoikeudellisessa juttusarjan kolmannessa osassa käsittelemme päättämiskynnyksen ylittymistä, kun kyse on alisuoriutumisesta. Alisuoriutumista mitattaessa on huomioitava alisuoriutumisen kesto, toistuvuus ja täyttämättä jätettyjen työtehtävien lukumäärä suhteessa työntekijän työtehtäviin tai teholliseen työaikaan. Asetetut tavoitteet Alisuoriutumista arvioitaessa on huomioitava työntekijän tietoisuus asetetuista tavoitteista. Mikäli työntekijä ei ole asetetuista tavoitteista tietoinen, ei työnantaja voi vedota alisuoriutumiseen työsuhteen irtisanomisperusteena. Tärkeä …

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 3/3 Lue lisää »