Luvaton poissaolo

woman 5762754 340 työoikeus juristi lakimies

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luvattoman poissaolon vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, missä työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa luvattoman poissaolon johdosta. Luvaton poissaolo ja työsuhteen päättäminen   Koska työntekijällä on työsopimuksen mukaan suoritettava työtehtävänsä työnantajan määräämällä tavalla, pidetään luvatonta poissaoloa työvelvollisuuden rikkomisena. …

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-89 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista toistuvien luvattomien poissaolojen johdosta. Työntekijä oli lyhyen ajan kuluessa ollut toistuvasti luvatta poissa työstä alkoholin käyttöön liittyvistä syistä. Poissaolot olivat olleet useamman päivän mittaisia. Ensimmäisen poissaolojakson jälkeen työntekijä oli saanut varoituksen ja toisen poissaolon jälkeen kahden viikon työkiellon. Kun työntekijän poissaolot olivat näistä …

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-1 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattoman poissaolon vuoksi. Työntekijän työstä poissaolon syyksi jälkikäteen ilmoitettua äidin asioiden hoitamista ei voitu pitää työsopimuslaissa tarkoitettuna poissaoloon oikeuttavana pakottavana perhesyynä. Kun poissaolosta ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti työnantajalle ja työntekijälle oli jo aikaisemmin annettu luvattomien poissaolojen johdosta huomautus ja kirjallinen viimeinen varoitus, työnantajalla …

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2012-120 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista ilman varoitusta. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän ilmoittaen syyksi sen, että tämä oli ollut syytä ilmoittamatta poissa työpaikalta ja käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään kohtaan. Työntekijää ei ollut aikaisemmin varoitettu irtisanomiseen johtaneiden rikkeiden kaltaisesta menettelystä. Erikseen tarkasteltuna työntekijän virheitä ei voitu pitää niin vakavina, että ne …

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-64 Luvaton poissaolo ja varoituskäytäntö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-64 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista ilman irtisanomissuojasopimuksessa määriteltyä tärkeää syytä. Työntekijän kahta poissaoloa ei yhdessäkään arvioiden voitu pitää työsopimuksen päättämiseen oikeuttavana perusteena, kun otettiin huomioon myös yhtiössä noudatettu varoituskäytäntö. Työntekijä oli ollut työpaikalla lievästi alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta tälle ei voitu enää perustellusti antaa merkitystä harkittaessa työsopimuksen päättämistä …

TT 2001-64 Luvaton poissaolo ja varoituskäytäntö Lue lisää »