Irtisanomissuoja

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-65 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-65 koskien työntekijän irtisanomista työehtosopimuksen mukaisesti. Kuorma-autonkuljettaja oli suorittaessaan vetykuljetusta huolimattomuudellaan aiheuttanut työnantajalle huomattavan taloudellisen vahingon ja sen lisäksi uhkaavan vaaratilanteen. Kuljettajalle oli varoitukseen verrattavalla tavalla annettu mahdollisuus korjata menettelyään. Kun kuljettaja tämän jälkeenkin oli menetellyt työn turvalliseksi suorittamiseksi annettujen ja muidenkin ohjeiden vastaisesti, työnantajaa ei voitu kohtuudella …

TT: 2005-65 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2006-51 Irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2006-51 koskien työntekijän irtisanomista kohtuuttomasti. Vartijalle oli annettu kirjallinen varoitus työvelvoitteen laiminlyönnin johdosta hänen jätettyä työvuoronsa aikana tarkastamatta osan vartiointikohteista. Vartija oli tämän jälkeen myöhästynyt kerran työstä ja jäänyt osallistumatta työvuorojensa väliin sijoitettuun koulutustilaisuuteen. Viimeksi mainittua laiminlyöntiä ei muun muassa yhtiön aikaisemmin vastaavissa tilanteissa hyväksymä menettely huomioon ottaen …

TT: 2006-51 Irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2013-36 lojaliteettivelvoite ja irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2013-36 koskien lojaliteettivelvoitetta ja irtisanomissuojaa. Trukinkuljettaja oli sairauslomansa aikana työskennellyt toisen työnantajan palveluksessa linja-autonkuljettajana noin kolmen tunnin ajan. Tämän johdosta työnantaja oli sairausloman vielä kestäessä purkanut työntekijän työsopimuksen. Vaikka työntekijä oli sairauslomansa aikaisella työskentelyllään toisen työnantajan lukuun rikkonut työsuhteeseen kuuluvaa lojaliteettivelvoitettaan, ei hänen kysymyksessä olevaa menettelyään voitu huomioon …

TT:2013-36 lojaliteettivelvoite ja irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2010:18 Irtisanomissuojasopimus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2010:18 koskien irtisanomissuojaa, tilanteessa missä työntekijä on irtisanottu ilman tarpeeksi asiallista ja painavaa syytä. Matkustaessaan junassa vapaapäivänään VR:n työntekijä oli nauttinut alkoholia ja alkanut epäasiallisin tavoin vastustaa työtehtäviään hoitavan konduktöörin hänelle antamia ohjeita ja muun muassa töninyt tätä kädellään. Työntekijä ei ollut yli 30 vuotta kestäneen työsuhteensa aikana …

TT:2010:18 Irtisanomissuojasopimus Lue lisää »