päihteet työpaikalla

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-96 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä käytti alkoholia työpaikalla. Ahtaajan työsopimus oli purettu, koska hän oli toistuvasti käyttänyt alkoholia työpaikalla ja esiintynyt siellä päihtyneenä. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan suositusmääräyksen mukaan työsopimus voitiin purkaa alkoholinkäytön perusteella ainoastaan, jos työntekijälle oli aiemmin annettu varoitus ja työkielto samasta syystä. Purkaminen …

TT 2008-96 Työsuhteen purkaminen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-126 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt päihtyneenä useamman kerran työpaikalla. Panostaja oli useasti esiintynyt työpaikalla alkoholia nauttineena ja nauttinut alkoholia myös työaikana. Lisäksi hän oli laiminlyönyt työaikojen noudattamisen. Koska panostaja käsittelee työssään räjähdysaineita, häneltä voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaikka asiassa oli …

TT 2009-126 Työsopimuksen irtisanominen – alkoholi työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2013-1 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen työntekijän esiintymisestä työpaikalla päihtyneenä. Työntekijä oli ollut työpaikalla vahvasti päihtyneenä. Työntekijän käyttäytymistä voitiin ottaen erityisesti huomioon hänen asemansa työsuojelutehtävien hoidossa pitää yhtiön päihdetapausten käsittelyohjeiden tarkoittamassa mielessä törkeänä. Työntekijä oli vaarantanut erityisesti omaa työturvallisuuttaan. Tehdasalueen olosuhteet olivat muutoinkin olleet sellaiset, että alkoholin vaikutuksen …

TT 2013-1 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-4 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin väärinkäyttö -luvaton poissaolo

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-4 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista luvattoman poissaolon johdosta. Työntekijä oli samasta syystä annetuista varoituksesta ja kurinpidollisesta lomautuksesta huolimatta jäänyt alkoholin väärinkäytön vuoksi pois työstä siitä myöskään asianmukaisesti ilmoittamatta. Työntekijä oli jo saanut hyväkseen yhtiön päihdeongelmaisten hoitoonohjaussäännön mukaisen hoitoonohjauksen. Poissaolot olivat jatkuneet useiden vuosien ajan. Työnantajalta ei ollut voitu …

TT 2005-4 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin väärinkäyttö -luvaton poissaolo Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-62 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-62 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli saapunut työpaikalle päihtyneenä sekä lisäksi pahoinpidellyt työtoverinsa. Linja-autonkuljettaja oli tullut vapaa-aikanaan työpaikalle päihtyneenä ja pahoinpidellyt siellä samalla työpaikalla työskentelevää kuljettajaa. Työnantajalla oli linja-autonkuljettajan menettelyn johdosta irtisanomissuojasopimuksen mukainen tärkeä syy purkaa tämän työsopimus. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 89 KANNE Vaatimukset Auto- …

TT 2001-62 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-56 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-56 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen työtekijän päihtymystilasta työpaikalla. Työntekijä oli annetusta kirjallisesta varoituksesta ja pidetyistä puhutteluista huolimatta sekä tietoisena työsuhteen purkamisen uhasta jäänyt alkoholin väärinkäytön vuoksi pois työstä ja ollut työssä sellaisessa alkoholinkäytöstä johtuneessa tilassa, jossa hän on vaarantanut työturvallisuutta työpaikalla. Työpaikalla noudatetussa päihdeongelmien käsittelyä koskevalla ohjeistolla …

TT 2001-56 Työsopimuksen purkaminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-13 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-13 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista, syynä työntekijän nauttineen alkoholia työpaikalla. Työntekijä oli esiintynyt työpaikalla päihtyneenä nautittuaan sinne tuomaansa olutta. Hän oli tällöin vaarantanut työturvallisuuttaan. Työnantaja ei ollut työpaikalla noudatettavien ohjeiden mukaan tässä tilanteessa velvollinen ohjaamaan työntekijää päihdeongelmaisille tarkoitettuun hoitoon. Sillä oli työntekijän menettelyn johdosta irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu erityisen painava …

TT 2001-13 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-84 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-84 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt useamman kerran päihtyneenä työaikana. Työntekijälle oli annettu kirjallinen varoitus hänen esiinnyttyään useamman kerran työaikana päihtyneenä. Samassa yhteydessä hänelle oli annettu myös hoitoonohjauskehotus. Työntekijä oli hoitotoimenpiteiden ollessa käynnissä esiintynyt jälleen työpaikalla alkoholin vaikutuksen alaisena. Työsuhteessa sovellettavan hoitoonohjausjärjestelyä koskevan …

TT 2007-84 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2000:77 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen työntekijän rattijuopumustuomioista, jotka olivat ristiriidassa työtehtävien kanssa. VR Osakeyhtiön palveluksessa ollut ratapihakonduktööri oli syyllistynyt vapaa-aikanaan kahteen törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänet oli yhtiössä noudatettavien junaturvallisuutta ja huumaavia aineita koskevien ohjeiden nojalla poistettu junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavasta työtehtävästään. Yhtiöllä katsottiin olevan tämän …

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-44 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-44 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista työntekijän liikennejuopumuksen johdosta. Syyllistyessään vapaa-aikanaan törkeään liikennejuopumukseen ratapihakonduktööri oli rikkonut työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteita vakavalla tavalla. Kun otettiin huomioon junaturvallisuudesta annetut ohjeet yhtiössä vastaavanlaisissa tilanteissa noudatettu johdonmukainen käytäntö ja lisäksi työntekijän uudelleensijoittamista vaikeuttaneet seikat tässä tapauksessa, työnantajalla oli ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitetut asialliset ja …

TT 2006-44 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys Lue lisää »