Irtisanomissuojasopimus

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-31 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli saapunut työhön alkoholin vaikutuksen alaisena. Työntekijälle oli annettu alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla olemisesta kirjallinen huomautus, minkä ohella työntekijä oli suostunut hoitoonohjaukseen. Tämän jälkeen työntekijällä ei ollut selvitetty olleen työskentelyyn vaikuttavaa alkoholin käyttöä noin puoleentoista vuoteen. Hoitoonohjaus oli sanottuna …

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-101 koskien työntekijän irtisanomista vapaa-ajalla tapahtuneen rattijuopumusrikoksen vuoksi. Koneahtaaja oli vapaa-ajallaan syyllistynyt rattijuopumusrikokseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sekä työnantajan omaisuuden vahingoittamiseen. Esitetyn selvityksen mukaan teko ei ollut tapahtunut varsinaisella työmaa-alueella eikä muutoinkaan sellaisissa olosuhteissa, että se olisi ollut omiaan vaarantamaan toisten työntekijöiden työturvallisuutta. Työntekijän ei vallinneissa olosuhteissa voitu katsoa …

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2012-19 Irtisanomissuojasopimus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2012-19 koskien työntekijän irtisanomista vastoin irtisanomissuojasopimusta. Työnantaja oli irtisanonut vartijan työsopimuksen ilmoittaen syyksi sen, että tämä oli laiminlyönyt työtehtäviään nukkuessaan työpisteellään ja käyttäytynyt epäasiallisesti työpaikalla työtä tehnyttä toista työntekijää kohtaan. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että vartijalla oli ollut luottamusmiesasema työsopimuksen irtisanomishetkellä. Asiassa on selvitetty, että vartija oli viivytellyt …

TT:2012-19 Irtisanomissuojasopimus Lue lisää »