Kuukausi: joulukuu 2018

Lakimies työehtosopimus

Työehtosopimuksesta

Työehtosopimuksella tarkoitetaan työnantajan tai työnantajien rekisteröidyn yhdistyksen ja työntekijöiden rekisteröidyn yhdistyksen välistä kirjallista sopimusta niistä ehdoista, joita on noudatettava työsopimuksissa tai muutoin työsuhteissa. Työehtosopimuslakiin perustuvaa sitovuutta kutsutaan ns. ”normaalisitovuudeksi”, ja se perustuu työnantajan jäsenyyteen työnantajayhdistyksessä, joka on osapuolena työehtosopimuksessa, jonka soveltamisalaan kyseinen työnantaja kuuluu. Työehtosopimus voi lisäksi tulla työantajaa velvoittavaksi ns. ”yleissitovuuden” nojalla, mikäli ko. …

Työehtosopimuksesta Lue lisää »

Työsopimus, kirjallinen, suullinen

Työsopimuksen muoto ja sisältö

Laki ei varsinaisesti edellytä, että työsopimus olisi välttämättä laadittava aina kirjallisena. Toisin sanoen myös suullinen tai sähköisesti tehty sopimus on sinänsä pätevä. Huomioida kuitenkin tulee, että ellei kirjallista sopimusta ole tehty, työnantaja on velvollinen normaalisti viimeistään ensimmäiseen palkanmaksupäivään mennessä antamaan työntekijälle kirjallisesti selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista. Tämän johdosta kirjallisen työsopimuksen laatiminen on suositeltavaa heti työsuhteen …

Työsopimuksen muoto ja sisältö Lue lisää »

salmon fish työoikeus juristi lakimies

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan?

Työaikaa koskevat säännökset löytyvät työaikalaista (jäljempänä ”TAL”) sekä Yhtiöön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työaikalaki soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Sitä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin työntekijöihin: (a) Johtavassa asemassa olevat työntekijät. Yksittäisessä yrityksessä toimitusjohtajan lisäksi TAL:n ulkopuolelle saattavat jäädä yrityksen itsenäisen osan johtamisesta vastuussa olevat, välittömästi ylimmän johdon alaisena työskentelevät hallinnolliset, tekniset tai kaupalliset johtajat. Tällaiseksi …

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan? Lue lisää »