salmon fish työoikeus juristi lakimies

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan?

Työaikaa koskevat säännökset löytyvät työaikalaista (jäljempänä ”TAL”) sekä Yhtiöön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työaikalaki soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Sitä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin työntekijöihin: (a) Johtavassa asemassa olevat työntekijät. Yksittäisessä yrityksessä toimitusjohtajan lisäksi TAL:n ulkopuolelle saattavat jäädä yrityksen itsenäisen osan johtamisesta vastuussa olevat, välittömästi ylimmän johdon alaisena työskentelevät hallinnolliset, tekniset tai kaupalliset johtajat. Tällaiseksi …

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan? Lue lisää »