Kuukausi: maaliskuu 2021

Raskaus ja Irtisanominen

4. Raskaus ja Irtisanominen

Tämä artikkeli syventyy raskaana olevien työntekijöiden oikeuksiin, sekä velvollisuuksiin.  Työnantajalla ei ole oikeutta työsopimuslain nojalla irtisanoa työntekijää raskauden vuoksi. Tämän lisäksi, jos työntekijä irtisanotaan raskauden aikana tai perhevapaan käyttämisen vuoksi, on työnantajan todistettava, että irtisanomisperusteena ei ole ollut raskaus tai perhevapaa, vaan joku toinen seikka (TSL 7:9§:2). Perhevapaa ja raskaus Työsopimuslaki takaa sen, että työntekijällä …

4. Raskaus ja Irtisanominen Lue lisää »

Tuomari miettimässä oikeuden toteutumista

3. Työntekijän Oikeusturva

Tämä artikkeli syventyy työntekijän oikeusturvaan, sekä tilanteisiin, joissa työntekijällä on oikeus turvautua oikeuskeinoihin. Artikkeli käy läpi myös, voidaanko oikeusturvakeinoihin nojautumista pitää painavana irtisanomisperusteena. Yleisesti ottaen työpaikalla tulee toimia työnantajan määräämällä tavalla, on kuitenkin tilanteita, joissa työtekijä joutuu turvautumaan oikeusturvakeinoihin, jotta hänen oikeutensa toteutuisivat. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin kun työnantaja rikkoo työsopimusta, tai kun työsopimukseen …

3. Työntekijän Oikeusturva Lue lisää »

Kuva naisesta joka kantaa vaakaa, joka edustaa tasavertaisuutta

2. Vakaumus irtisanomisperusteena

Tämä artikkeli syventyy työntekijän oikeuksiin tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, riippumatta työntekijän vakaumuksesta. Artikkeli myös ilmaisee mitä oikeuksia työnantajalla on ja millä perusteilla vakaumusta voitaisiin pitää painavana irtisanomisperusteena. Työsopimuslaki: Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee kohdella työntekijöitään tasapuolisesti (TSL 2:2). Tämä merkitsee sitä, että työntekijällä on oikeus harjoittaa uskontoaan, ilmaista mielipiteitään, sekä osallistua yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan …

2. Vakaumus irtisanomisperusteena Lue lisää »

Työtaistelu

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi millä perusteilla työtaisteluun osallistumista voidaan pitää painavana irtisanomisperusteena. Irtisanomisen peruste lain mukaan: Työntekijän irtisanomisperusteet on ilmaistu Työsopimuslaissa (TSL 7:2), Jonka mukaan työntekijä voidaan irtisanoa vain sellaisissa tilanteissa, joissa irtisanomiseen ilmenee tarpeeksi painava syy. Tarpeeksi painavana syynä voidaan esimerkiksi pitää sitä, että työntekijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai ei muista syistä pysty …

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi Lue lisää »