Korkein oikeus

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä epärehellisen toiminnan vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen, työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa työntekijän epärehellisen käytöksen johdosta. Epärehellisyys työsuhteessa  Työsuhteessa epärehellisyys tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijä on syyllistynyt työpaikalla työaikana rikolliseen tekoon. Myös työtoverin, asiakkaan tai toisen työnantajan omaisuuteen kohdistunutta rikollista tekoa voidaan …

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

males 2386418 1920 työoikeus juristi lakimies

18. Päihteiden väärinkäyttö työsuhteen aikana

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä päihteiden väärinkäytön vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen, työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa päihteiden väärinkäytön johdosta. Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö   Päihteet ovat joukko aineita, joita nautittaessa saadaan mielihyvän ja hyvänolon tunne. Tällaisia aineita ovat alkoholi, huumeet, väärinkäytettyinä huumaavat lääkkeet ja tupakka. …

18. Päihteiden väärinkäyttö työsuhteen aikana Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2000:77 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen työntekijän rattijuopumustuomioista, jotka olivat ristiriidassa työtehtävien kanssa. VR Osakeyhtiön palveluksessa ollut ratapihakonduktööri oli syyllistynyt vapaa-aikanaan kahteen törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänet oli yhtiössä noudatettavien junaturvallisuutta ja huumaavia aineita koskevien ohjeiden nojalla poistettu junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavasta työtehtävästään. Yhtiöllä katsottiin olevan tämän …

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO:1995:77 Työsopimuksen lakkaaminen – päihdeongelma

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi Korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:1995:77 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista työntekijän alkoholiongelman vuoksi. Laivan purseri oli varoituksesta huolimatta esiintynyt toistuvasti päihtyneenä työssään. Työnantajalla oli siten oikeus purkaa hänen työsopimuksensa. Kun työnantaja kuitenkin oli tehnyt purserin kanssa sopimuksen päihdeongelman hoitamiseksi, työnantajan katsottiin luopuneen vetoamasta jo tapahtuneeseen alkoholin väärinkäyttöön työsopimuksen päättämisperusteena. Ään. ASIAN KÄSITTELY …

KKO:1995:77 Työsopimuksen lakkaaminen – päihdeongelma Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO:2010:60 Työehtojen muutos ja irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:2010:60 koskien työehtojen yksipuolista muutosta ja tästä johtuvaa irtisanomista. Työntekijä oli toiminut työnantajayhtiön kuntosalilla pääasiassa siivoojana, jolloin hänen tehtäviinsä oli kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen. Yhtiö oli sittemmin yksipuolisesti määrännyt työntekijän siivottavaksi lisäksi yhtiön hallintaan uusina tiloina siirtyneen noin 400 neliömetrin budosalin sosiaalitiloineen. Työntekijän kieltäydyttyä …

KKO:2010:60 Työehtojen muutos ja irtisanominen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2001:40 koskien työsopimuksen lakkaamista poissaolon vuoksi. Työnantaja oli 29.12.1997 katsonut A:n työsopimuksen purkautuneeksi työsopimuslain 44 §:n 2 momentin nojalla, koska A oli ollut poissa työstä 22.12.1997 lukien ilmoittamatta työnantajalle syytä poissaoloonsa. Koska A:n sinänsä viikon mittaiseen poissaoloaikaan oli sisältynyt jouluaatto ja sitä seuranneet kaksi pyhäpäivää, arkilauantai …

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2008:50 koskien työsopimuksen purkamista poissaolon vuoksi. Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet arkilauantain ja sunnuntain, jotka eivät olleet työntekijän työpäiviä. Työntekijän katsottiin olleen poissa työstä seitsemän päivää työsopimuslain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla …

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Lue lisää »

Työtaistelu

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi millä perusteilla työtaisteluun osallistumista voidaan pitää painavana irtisanomisperusteena. Irtisanomisen peruste lain mukaan: Työntekijän irtisanomisperusteet on ilmaistu Työsopimuslaissa (TSL 7:2), Jonka mukaan työntekijä voidaan irtisanoa vain sellaisissa tilanteissa, joissa irtisanomiseen ilmenee tarpeeksi painava syy. Tarpeeksi painavana syynä voidaan esimerkiksi pitää sitä, että työntekijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai ei muista syistä pysty …

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1990:52

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 1990:52 koskien koeaikaa. ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA Kotkan raastuvanoikeuden päätös 16.5.1988 A:n RKP-Rovaniemen Konepaja Ky:tä ja sen vastuunalaista yhtiömiestä B:tä vastaan ajamasta kanteesta raastuvanoikeus on lausunut selvitetyksi, että yhtiön edustajana toiminut C ja A olivat elokuussa 1987 tehneet työsopimuksen, jonka mukaan A tuli toimimaan metallimiehenä yhtiön …

KKO 1990:52 Lue lisää »

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §)

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa. Koeaikapurku on kielletty tehtäessä se syrjivällä perusteella. Työsopimuslain mukaan syrjiviä perusteita on; ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto, mielipide, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muu näihin verrattava seikka. Lisäksi sukupuolen perusteella ei saa syrjiä työntekijää koeaikapurussa. Työsopimuslain mukaan myös …

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §) Lue lisää »