Työvelvoite

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

Tämä artikkeli käsittelee työvelvoitteiden laiminlyömistä ja sen käyttämistä työsuhteen irtisanomiseen ja purkuun. Ohessa esitetään myös esimerkkejä tilanteista, missä työsopimus on voitu irtisanoa tai purkaa, sekä tilanteista missä työsopimusta ei olisi saatu irtisanoa.  Miten päättämisperuste arvioidaan  Kun työnantaja on päättämässä työsopimusta, päättämisperusteet arvioidaan kokonaisharkinnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan tulee harkita kaikki tosiasiat, mitkä liittyvät …

16. Työvelvoitteen laiminlyönti Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-44 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-44 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista vastoin irtisanomissuojasopimusta. Työntekijää oli ensin suullisesti huomautettu ja noin kuukauden kuluttua varoitettu työvelvoitteen laiminlyönnin johdosta. Noin kolme viikkoa varoituksen jälkeen työntekijän työsopimus oli purettu työntekijän jälleen laiminlyötyä työvelvoitteensa. Työntekijä oli lyhyen ajan sisällä toistuvasti ja saamastaan varoituksesta huolimatta laiminlyönyt työvelvoitteensa. Työnantajalla oli ollut …

TT: 2005-44 Työvelvoitteen laiminlyönti-Irtisanominen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2005-68 Työvelvoitteen laiminlyönti

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-68 koskien työntekijän irtisanomista työvelvoitteen laiminlyömisen vuoksi. Työntekijän työsuhde oli purettu sen jälkeen, kun hänet oli tavattu työaikana nukkumassa pukeutumishuoneessa. Kun työntekijälle jo ennen tätä oli annettu kaksi kirjallista varoitusta työvuoroista myöhästymisten ja muiden työvelvoitteiden laiminlyöntien vuoksi, oli työnantajalla ollut perusteet työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. Sen sijaan näyttämättä oli …

TT:2005-68 Työvelvoitteen laiminlyönti Lue lisää »