Työtuomioistuin

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1990-115 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli pahoinpidellyt työtoveriaan työpaikalla. Sahatyöntekijä oli pahoinpidellyt työtoveriaan. Työnantajalla oli ollut työntekijän menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa koskevan työehtosopimuksen edellyttämät syyt päättää tämän työsuhde. Työntekijällä ei siten ollut sopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa irtisanomisajan palkkaan eikä korvaukseen perusteettomasta irtisanomisesta.  TUOMIO KANNE  Kanteen perustelut  …

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-125 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineelle rengasasentajalle oli annettu samana päivänä varoitukset epäasiallisesta käytöksestä ja työvuorojen vaihtamiseen liittyvästä menettelystä. Pääluottamusmies oli varoitusten antamista seuranneena päivänä vaatinut esimiestään peruuttamaan annetut varoitukset esittäen uhkauksen, jonka perusteella esimies oli voinut perustellusti …

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-52 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Työntekijän työnjohtajaansa työpaikalla muiden työntekijöiden läsnäollessa kohdistama voimakkaasti loukkaava kielenkäyttö ja tämän tuuppaaminen kaksin käsin hartioista muodostivat sovellettavan irtisanomissuojasopimuksen mukaisen irtisanomisperusteen ja myös työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun vakavan rikkomuksen, jonka johdosta …

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-10 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli tapellut toisen työntekijän kanssa. Työntekijä oli työpaikan pikkujoulutilaisuudessa tapellut toisen työntekijän kanssa. Irtisanoessaan väkivaltaiseen käytökseen syyllistyneen työntekijän työsopimuksen työnantaja ei ollut menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti. Arvioon ei vaikuttanut se, että tapahtumien kulusta käytettävissä olleen osin ristiriitaisen selvityksen takia työnantaja …

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-48 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen asiakkaiden ilmoittamasta sopimattomasta käytöksestä ja puhetavasta. Työntekijälle oli pidetty puhuttelu asiakaspalautteista ja hänen käyttäytymisestään asiakkaiden luona. Vastaava puhuttelu oli pidetty noin 10 kuukautta myöhemin, jolloin työntekijälle oli myös annettu työsopimuksen purkuehtoinen varoitus. Saamastaan varoituksesta huolimatta työntekijä oli jälleen noin viiden kuukauden kuluttua …

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 1987-17 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan. Vaikka työntekijä oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan, hänen menettelyään ei pidetty sellaisena erityisen painavana perusteena, jonka nojalla työnantajalla olisi oikeus hänen työsopimuksensa irtisanomiseen.  Irtisanomisajalta maksettavaan palkkaan kuului myös korvaus vuosilomaedun menettämisestä.  Kysymys myös työnantajaliiton …

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan Lue lisää »

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä epärehellisen toiminnan vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen, työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa työntekijän epärehellisen käytöksen johdosta. Epärehellisyys työsuhteessa  Työsuhteessa epärehellisyys tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijä on syyllistynyt työpaikalla työaikana rikolliseen tekoon. Myös työtoverin, asiakkaan tai toisen työnantajan omaisuuteen kohdistunutta rikollista tekoa voidaan …

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

KKO 2012:89 Työsopimuksen päättäminen – epärehellisyys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:2012:89 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli toiminut työohjeiden vastaisesti ottaessaan asiakkaille tarkoitettuja alkoholijuomia itselleen, sekä laiminlyönyt tekemästä tullausilmoituksen savukkeista. Lennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä laiminlyönyt tehdä tullihallituksen määräysten ja yhtiön ohjeiden mukaisen tullausilmoituksen …

KKO 2012:89 Työsopimuksen päättäminen – epärehellisyys Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 2004-113 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-113 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti paljastaessaan asiakassalaisuuden asiaan kuulumattomille, ja näin aiheutuneen luottamuspulan vuoksi. Työnantaja oli ilmoittaessaan vartijan työsopimuksen purkamisen syyt vedonnut vain vartijan salassapitovelvollisuuden vastaiseen menettelyyn ja siitä aiheutuneeseen luottamuspulaan. Päättämisilmoitukseen kirjattu purkamisen peruste ei kuitenkaan estänyt työnantajaa vetoamasta myös sellaisiin …

TT 2004-113 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula Lue lisää »

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen - väkivaltainen käytös

TT 2007-78 – Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-78 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti, sillä oli merkinnyt tuntikorttiin työpäivän vaikka oli kyseisenä päivänä ollut poissa. Sprinklerasentaja työskenteli asennustyökohteissa, joissa työaikojen noudattamista ei käytännössä voitu valvoa. Työntekijä oli ollut asiasta ilmoittamatta päivän poissa työstä ja merkinnyt poissaolostaan huolimatta kyseisen päivän työpäiväksi tuntikorttiin. …

TT 2007-78 – Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys Lue lisää »