Työriita

tyooikeus asianajaja 2 työoikeus juristi lakimies

Vuosiloma ja tilapäinen loma

Vuosilomaa sääntelee yleisesti vuosilomalaki (jäljempänä ”VLL”), joka soveltuu työsuhteessa työskenteleviin henkilöihin. Vuosilomalaki ei siis sovellu esimerkiksi yhtiön osakeyhtiölain mukaiseen toimitusjohtajaan, koska tämän ei katsota olevan yhtiöön työsuhteessa, vaan sen orgaani. Sen sijaan vastaavia poikkeuksia kuin esim. työaikalaissa ei vuosilomalain soveltamisalassa ole. Yhtiöön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan Yhtiön työntekijöiden vuosiloman ansaitsemiseen saatetaan sovelletaan VLL:n säädöksiä, jolloin työehtosopimus …

Vuosiloma ja tilapäinen loma Lue lisää »

post1 free img työoikeus juristi lakimies

Palkkasaatavan vanhentuminen

Palkkasaatavan vanhentumista koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta eli niistä ei voi sopia työntekijän haitaksi työehtosopimuksella eikä työsopimuksella. Vanhentuminen ja kanneaika Työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita tässä laissa tarkoitettuja saatavia. Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta. Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa …

Palkkasaatavan vanhentuminen Lue lisää »