tyooikeus asianajaja 2 työoikeus juristi lakimies

Vuosiloma ja tilapäinen loma

Vuosilomaa sääntelee yleisesti vuosilomalaki (jäljempänä ”VLL”), joka soveltuu työsuhteessa työskenteleviin henkilöihin. Vuosilomalaki ei siis sovellu esimerkiksi yhtiön osakeyhtiölain mukaiseen toimitusjohtajaan, koska tämän ei katsota olevan yhtiöön työsuhteessa, vaan sen orgaani. Sen sijaan vastaavia poikkeuksia kuin esim. työaikalaissa ei vuosilomalain soveltamisalassa ole. Yhtiöön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan Yhtiön työntekijöiden vuosiloman ansaitsemiseen saatetaan sovelletaan VLL:n säädöksiä, jolloin työehtosopimus …

Vuosiloma ja tilapäinen loma Lue lisää »