writing pad gf46af73e6 1280 työoikeus juristi lakimies

26. Varoitus ennen työsuhteen päättämistä

Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toisin sanoen, työnantaja ei työsopimuslain nojalla pysty suoraan irtisanomaan työntekijää, vaikka tämä laiminlöisi työtehtäviään tai työsuhteen velvollisuuksia. Työnantajan on sen sijaan annettava työntekijälle varoitus. Varoituksen tarkoituksen on antaa työntekijälle mahdollisuus …

26. Varoitus ennen työsuhteen päättämistä Lue lisää »