Irtisanominen

voidaanko minut irtisanoa sairastelun vuoksi työoikeus juristi lakimies

24. Voidaanko minut irtisanoa sairastelun vuoksi?

Voidaanko minut irtisanoa sairausloman vuoksi? Sairausloma on tilanne, jonka jokainen meistä joutuu työurallaan kohtaamaan.  Mikäli sairausloma jatkuu pitkään, saattaa herätä huoli siitä, onko irtisanominen mahdollisesti edessä. Tässä artikkelissa käsittelemme irtisanomissuojaa ja sairauslomaa sekä sitä, onko sairausloman vuoksi mahdollista tulla irtisanotuksi työpaikastaan. Työsopimuslaissa säädetty yleinen irtisanomisperuste edellyttää, että työnantaja saa irtisanoa vakituisen työntekijän, eli toistaiseksi voimassa …

24. Voidaanko minut irtisanoa sairastelun vuoksi? Lue lisää »

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä epärehellisen toiminnan vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen, työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa työntekijän epärehellisen käytöksen johdosta. Epärehellisyys työsuhteessa  Työsuhteessa epärehellisyys tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijä on syyllistynyt työpaikalla työaikana rikolliseen tekoon. Myös työtoverin, asiakkaan tai toisen työnantajan omaisuuteen kohdistunutta rikollista tekoa voidaan …

19. Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

woman 5762754 340 työoikeus juristi lakimies

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luvattoman poissaolon vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, missä työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa luvattoman poissaolon johdosta. Luvaton poissaolo ja työsuhteen päättäminen   Koska työntekijällä on työsopimuksen mukaan suoritettava työtehtävänsä työnantajan määräämällä tavalla, pidetään luvatonta poissaoloa työvelvollisuuden rikkomisena. …

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-89 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista toistuvien luvattomien poissaolojen johdosta. Työntekijä oli lyhyen ajan kuluessa ollut toistuvasti luvatta poissa työstä alkoholin käyttöön liittyvistä syistä. Poissaolot olivat olleet useamman päivän mittaisia. Ensimmäisen poissaolojakson jälkeen työntekijä oli saanut varoituksen ja toisen poissaolon jälkeen kahden viikon työkiellon. Kun työntekijän poissaolot olivat näistä …

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-1 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattoman poissaolon vuoksi. Työntekijän työstä poissaolon syyksi jälkikäteen ilmoitettua äidin asioiden hoitamista ei voitu pitää työsopimuslaissa tarkoitettuna poissaoloon oikeuttavana pakottavana perhesyynä. Kun poissaolosta ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti työnantajalle ja työntekijälle oli jo aikaisemmin annettu luvattomien poissaolojen johdosta huomautus ja kirjallinen viimeinen varoitus, työnantajalla …

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-70 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattomien poissaolojen vuoksi. Työnantaja oli irtisanonut terminaalityöntekijän työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijä oli käyttäytynyt epäasiallisesti terminaalista tavaraa noutamaan tullutta asiakasta kohtaan. Työntekijän käytöstä oli pidettävä hyvin moitittavana työsopimuksesta johtuvan velvoitteen rikkomuksena. Irtisanomisperusteen harkinnassa on lisäksi otettu huomioon se, että työntekijällä oli ollut pitkään …

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2012-120 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista ilman varoitusta. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän ilmoittaen syyksi sen, että tämä oli ollut syytä ilmoittamatta poissa työpaikalta ja käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään kohtaan. Työntekijää ei ollut aikaisemmin varoitettu irtisanomiseen johtaneiden rikkeiden kaltaisesta menettelystä. Erikseen tarkasteltuna työntekijän virheitä ei voitu pitää niin vakavina, että ne …

TT 2012-120 Irtisanominen ilman varoitusta Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-64 Luvaton poissaolo ja varoituskäytäntö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-64 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista ilman irtisanomissuojasopimuksessa määriteltyä tärkeää syytä. Työntekijän kahta poissaoloa ei yhdessäkään arvioiden voitu pitää työsopimuksen päättämiseen oikeuttavana perusteena, kun otettiin huomioon myös yhtiössä noudatettu varoituskäytäntö. Työntekijä oli ollut työpaikalla lievästi alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta tälle ei voitu enää perustellusti antaa merkitystä harkittaessa työsopimuksen päättämistä …

TT 2001-64 Luvaton poissaolo ja varoituskäytäntö Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-121 Ilmoitusvelvollisuus ja irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-121 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista sairauspoissaolon ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Työntekijä oli syyllistynyt erilaisiin rikkomuksiin, joista häntä oli huomautettu ja varoitettu. Hän oli tämän jälkeen laiminlyönyt ilmoittaa sairauspoissaolostaan työnantajan ohjeiden edellyttämällä tavalla. Kun tieto sairauslomasta oli kuitenkin toimitettu työnantajalle heti työvuoron alussa, työntekijän laiminlyöntiä ei voitu pitää niin vakavana …

TT 2005-121 Ilmoitusvelvollisuus ja irtisanominen Lue lisää »

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

16. Työvelvoitteen laiminlyönti

Tämä artikkeli käsittelee työvelvoitteiden laiminlyömistä ja sen käyttämistä työsuhteen irtisanomiseen ja purkuun. Ohessa esitetään myös esimerkkejä tilanteista, missä työsopimus on voitu irtisanoa tai purkaa, sekä tilanteista missä työsopimusta ei olisi saatu irtisanoa.  Miten päättämisperuste arvioidaan  Kun työnantaja on päättämässä työsopimusta, päättämisperusteet arvioidaan kokonaisharkinnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan tulee harkita kaikki tosiasiat, mitkä liittyvät …

16. Työvelvoitteen laiminlyönti Lue lisää »