Työehtosopimus

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2006-104 Työehtosopimuksen rikkominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2006-104 koskien työntekijän irtisanomista työehtosopimuksen vastaisesti. Työntekijä oli lääkärin määräämän ajokiellon ollessa voimassa ajanut omalla autollaan työhön. Työntekijän sinänsä moitittavaa menettelyä ei voitu pitää sellaisena työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden rikkomisena tai laiminlyöntinä, että työnantajalla sen vuoksi olisi ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytetyt asialliset ja painavat syyt edes irtisanoa työntekijän työsopimusta. …

TT:2006-104 Työehtosopimuksen rikkominen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO:2010:60 Työehtojen muutos ja irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:2010:60 koskien työehtojen yksipuolista muutosta ja tästä johtuvaa irtisanomista. Työntekijä oli toiminut työnantajayhtiön kuntosalilla pääasiassa siivoojana, jolloin hänen tehtäviinsä oli kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen. Yhtiö oli sittemmin yksipuolisesti määrännyt työntekijän siivottavaksi lisäksi yhtiön hallintaan uusina tiloina siirtyneen noin 400 neliömetrin budosalin sosiaalitiloineen. Työntekijän kieltäydyttyä …

KKO:2010:60 Työehtojen muutos ja irtisanominen Lue lisää »

Työtaistelu

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi millä perusteilla työtaisteluun osallistumista voidaan pitää painavana irtisanomisperusteena. Irtisanomisen peruste lain mukaan: Työntekijän irtisanomisperusteet on ilmaistu Työsopimuslaissa (TSL 7:2), Jonka mukaan työntekijä voidaan irtisanoa vain sellaisissa tilanteissa, joissa irtisanomiseen ilmenee tarpeeksi painava syy. Tarpeeksi painavana syynä voidaan esimerkiksi pitää sitä, että työntekijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai ei muista syistä pysty …

1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

TT 1986:140

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuime 1986:140 ratkaisua koskien luottamusmiehen työsopimuksen purkamista. Työntekijä oli valittu koeaikana työmaan luottamusmieheksi. Luottamusmieheksi valitseminen ei tehnyt vaikutuksettomaksi työsopimuksen ehtoa koeajasta. Luottamusmiehen työsopimuksen purkamisen perusteita koeaikana oli kuitenkin arvioitava tiukemmin kuin muiden työntekijöiden. Työsopimus katsottiin puretuksi epäasiallisella perusteella. Kantaja Rakennustyöläisten Liitto r.y. Vastaajat Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. YIT Oy Yleinen …

TT 1986:140 Lue lisää »

Lakimies työehtosopimus

Työehtosopimuksesta

Työehtosopimuksella tarkoitetaan työnantajan tai työnantajien rekisteröidyn yhdistyksen ja työntekijöiden rekisteröidyn yhdistyksen välistä kirjallista sopimusta niistä ehdoista, joita on noudatettava työsopimuksissa tai muutoin työsuhteissa. Työehtosopimuslakiin perustuvaa sitovuutta kutsutaan ns. ”normaalisitovuudeksi”, ja se perustuu työnantajan jäsenyyteen työnantajayhdistyksessä, joka on osapuolena työehtosopimuksessa, jonka soveltamisalaan kyseinen työnantaja kuuluu. Työehtosopimus voi lisäksi tulla työantajaa velvoittavaksi ns. ”yleissitovuuden” nojalla, mikäli ko. …

Työehtosopimuksesta Lue lisää »