Kuukausi: helmikuu 2021

Tietosuoja sairausloma

Tietosuoja sairausloma-asioissa

Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi tietosuoja sairausloma-asioissa. Työntekijän sairastuttua, tulee hänen toimittaa sairauslomatodistus työnantajalleen joko ensimmäisestä sairauslomapäivästään lukien tai tietyn ajan kuluttua. Huomionarvoista on, että vain ne henkilöt saavat nähdä sairaslomatodistukset, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamisen takia. Nämä henkilöt eivät saa myöskään levittää tietoa, että henkilöt ovat esimerkiksi flunssassa. Sen sijaan tulee aina sanoa, että …

Tietosuoja sairausloma-asioissa Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mikä on koeaikapurku ja sen toteuttaminen. Kuten työoikeudellisissa asioissa yleensäkin, niin myös koeaikapurku jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa on kyse siitä, onko purulle tai muulle työsuhteen päättämistoimelle perustetta ja toisessa osiossa harkitaan, onko päättämistoimi tehty oikeassa muodossa. Koeajasta tulee sopia työntekijän ja työnantajan välillä. Suoraan lain nojalla koeaika ei ole …

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1990:52

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 1990:52 koskien koeaikaa. ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA Kotkan raastuvanoikeuden päätös 16.5.1988 A:n RKP-Rovaniemen Konepaja Ky:tä ja sen vastuunalaista yhtiömiestä B:tä vastaan ajamasta kanteesta raastuvanoikeus on lausunut selvitetyksi, että yhtiön edustajana toiminut C ja A olivat elokuussa 1987 tehneet työsopimuksen, jonka mukaan A tuli toimimaan metallimiehenä yhtiön …

KKO 1990:52 Lue lisää »

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi milloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijän työsuhde. Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde Kuten edellä on käyty läpi, vaatii työsopimuksen irtisanominen aina asiallista ja painavaa syytä. Edellä mainittu lause pitää purkaa kahteen osaan. Ensiksi pitää arvioida onko irtisanomisen syy asiallinen eli esimerkiksi jotain muuta kuin vähäinen rike työntekemisessä. Mikäli peruste katsotaan asialliseksi, …

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimuslaki kieltää tietyt perusteet työsuhteen päättämisille. Työsuhteen päättäminen on aina tapauskohtaista harkintaa, mutta kiellettyjen perusteiden osalta tätä ei harkintaa ei ole kuin ainoastaan siinä, täyttääkö työntekijän teko työsopimuslain mukaisen kielletyn irtisanomisperusteen sisällön. Irtisanominen vaati aina erityisen painavaa syytä ja tietyt asiat eivät täytä tätä määritelmää – näitä …

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita Lue lisää »