Tietosuoja sairausloma-asioissa

Tietosuoja sairausloma

Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi tietosuoja sairausloma-asioissa.

Työntekijän sairastuttua, tulee hänen toimittaa sairauslomatodistus työnantajalleen joko ensimmäisestä sairauslomapäivästään lukien tai tietyn ajan kuluttua. Huomionarvoista on, että vain ne henkilöt saavat nähdä sairaslomatodistukset, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamisen takia. Nämä henkilöt eivät saa myöskään levittää tietoa, että henkilöt ovat esimerkiksi flunssassa. Sen sijaan tulee aina sanoa, että henkilö on poissa. Se, miten paljon sairauslomapäiviä työntekijälle on kertynyt, on myös arkaluonteinen tieto.

Jos työnantaja epäilee, että henkilön sairauslomatodistus ei ole asianmukainen, niin työnantaja voi työnantajan omalla kustannuksella kehottaa työntekijän menemään työterveyteen ja saamaan sieltä toinen lääkärintodistus. Työnantajalla tulee kuitenkin olla jokin perustelu syy pyytää toista lääkärintodistusta eli työnantaja ei voi toimia asiassa mielivaltaisesti.

Monessa työpaikassa on käytössä Whatsapp -ryhmä, johon työtiimi ilmoittaa olevansa sairaana. Whatsapp -ryhmiin ei tule laittaa sairauspoissaolotietoja, koska silloin muodostuu piilorekisteri, jossa on arkaluonteisia tietoja. Huomionarvoista on, että sähköpostikansiotkin ovat rekistereitä. Myös mappikansio on rekisteri pitäessään sisällään henkilötietoja.

Tietojen rekisteröinnin perusteena on laki tai sopimus, jolloin laki määrää mihin tietoja saa käyttää tai tietoja saa käyttää sopimuksen täyttämiseksi. Jos seikka ei perustu lakiin tai sopimukseen, niin silloin tarvitaan työntekijältä nimenomainen kirjallinen suostumus. Tietosuoja-asetus ei aseta yksilöityjä säilytysaikoja tiedoille. Kuitenkin, jos tieto kerätty lain perusteella, laista on yleensä johdettavissa säilytysaika. Esimerkiksi, jos työssä on tapahtunut työtapaturma ja siitä on sairauslomatodistus, tulisi se säilyttää 10 vuotta tapahtumasta (piilevän henkilövahingon kanneaika).

Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Täältä löydät työsopimuslain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055