Työsuhteen päättäminen

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luottamuspulan vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa luottamuspulan johdosta. Mitä luottamuspulalla tarkoitetaan työsuhteessa Työntekijän menettely voi johtaa tilanteeseen, jossa työnantajan ja työntekijän välinen luottamus rikkoutuu siten, ettei työnantajalla voida kohtuudella katsoa olevan velvoitetta jatkaa työsuhdetta ja …

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä johtuen työntekijän sopimattomasta käytöksestä. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa sopimaton käytös on voinut olla oikeutus työsopimuksen irtisanomiseen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa sopimattoman käytöksen vuoksi. Mitä sopimaton käytös työpaikalla on Sopimaton käytös tarkoittaa työntekijän paheksuttavaa toimintaa työpaikalla, joka kohdistuu työtovereihin, työnantajaan tai …

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2012:89 Työsopimuksen päättäminen – epärehellisyys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:2012:89 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli toiminut työohjeiden vastaisesti ottaessaan asiakkaille tarkoitettuja alkoholijuomia itselleen, sekä laiminlyönyt tekemästä tullausilmoituksen savukkeista. Lennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä laiminlyönyt tehdä tullihallituksen määräysten ja yhtiön ohjeiden mukaisen tullausilmoituksen …

KKO 2012:89 Työsopimuksen päättäminen – epärehellisyys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2004-113 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-113 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti paljastaessaan asiakassalaisuuden asiaan kuulumattomille, ja näin aiheutuneen luottamuspulan vuoksi. Työnantaja oli ilmoittaessaan vartijan työsopimuksen purkamisen syyt vedonnut vain vartijan salassapitovelvollisuuden vastaiseen menettelyyn ja siitä aiheutuneeseen luottamuspulaan. Päättämisilmoitukseen kirjattu purkamisen peruste ei kuitenkaan estänyt työnantajaa vetoamasta myös sellaisiin …

TT 2004-113 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-78 – Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-78 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti, sillä oli merkinnyt tuntikorttiin työpäivän vaikka oli kyseisenä päivänä ollut poissa. Sprinklerasentaja työskenteli asennustyökohteissa, joissa työaikojen noudattamista ei käytännössä voitu valvoa. Työntekijä oli ollut asiasta ilmoittamatta päivän poissa työstä ja merkinnyt poissaolostaan huolimatta kyseisen päivän työpäiväksi tuntikorttiin. …

TT 2007-78 – Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2003-21 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-21 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti, sillä oli ilmoittanut palkanmaksuun toisin kuin mitä todellisuudessa oli tapahtunut. Työntekijä oli tahallaan täyttänyt väärin palkanmaksun perusteena olleen urakkatyöilmoituksensa. Tuomiossa katsottu, että jutussa esille tulleet seikat huomioon ottaen työnantajalta ei voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, joten sillä …

TT 2003-21 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:1999-57 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1999-57 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli menetellyt epärehellisesti ja noudatettavien rahastusohjeiden vastaisesti. Linja-autonkuljettaja oli myynnyt matkustajalle rahastuslaitteesta noin 25 minuuttia aikaisemmin tulostamansa lipun. Työnantajan mukaan linja-autonkuljettaja oli menetellyt epärehellisesti ja noudatettavien rahastusohjeiden vastaisesti myymällä kahteen kertaan saman matkalipun.  Kirjallisessa työnantajan etukäteen laatimassa purkuilmoituksessa on muun …

TT:1999-57 Työsuhteen päättäminen – epärehellisyys – luottamuspula Lue lisää »

Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättämisessä

15. Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättymisessä

Tämä artikkeli käsittelee niitä käytännön seikkoja, joita tulisi yleisesti ottaa huomioon työsuhteessa, sekä mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon harkitessaan työntekijän työsopimuksen päättämistä. Rikkomus ja Varoitus Kun työnantaja harkitsee työntekijän työsopimuksen päättämistä työsopimus- tai muun lain rikkeen johdosta, on ensin harkittava, kuinka vakava tämä teko on ollut. Rikkeen vakavuutta arvioitaessa katsotaan ensin, että rikkomus on tosiasiallisesti …

15. Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättymisessä Lue lisää »

Henkilökohtainen päättämisperuste

7. Henkilökohtainen päättämisperuste

Työsuhteen Päättäminen: Henkilökohtainen päättämisperuste Tämä artikkeli syventyy henkilökohtaisen päättämisperusteen arviointiin, joka perustuu asialliseen ja painavaan syyhyn, sekä työntekijän ja työnantajan olosuhteisiin. Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa työntekijä rikkoo työsuhteensa oleellista velvoitetta, jolloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä. Toisena esimerkkinä on tilanne jossa työnantaja oleellisesti muuttaa työsopimusta yksipuolisesti joka johtaa työntekijän irtisanomiseen, mikä on hyväksyttävää ainoastaan …

7. Henkilökohtainen päättämisperuste Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimuslaki kieltää tietyt perusteet työsuhteen päättämisille. Työsuhteen päättäminen on aina tapauskohtaista harkintaa, mutta kiellettyjen perusteiden osalta tätä ei harkintaa ei ole kuin ainoastaan siinä, täyttääkö työntekijän teko työsopimuslain mukaisen kielletyn irtisanomisperusteen sisällön. Irtisanominen vaati aina erityisen painavaa syytä ja tietyt asiat eivät täytä tätä määritelmää – näitä …

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita Lue lisää »