väkivaltainen käytös

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä johtuen työntekijän sopimattomasta käytöksestä. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa sopimaton käytös on voinut olla oikeutus työsopimuksen irtisanomiseen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa sopimattoman käytöksen vuoksi. Mitä sopimaton käytös työpaikalla on Sopimaton käytös tarkoittaa työntekijän paheksuttavaa toimintaa työpaikalla, joka kohdistuu työtovereihin, työnantajaan tai …

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1990-115 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli pahoinpidellyt työtoveriaan työpaikalla. Sahatyöntekijä oli pahoinpidellyt työtoveriaan. Työnantajalla oli ollut työntekijän menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa koskevan työehtosopimuksen edellyttämät syyt päättää tämän työsuhde. Työntekijällä ei siten ollut sopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa irtisanomisajan palkkaan eikä korvaukseen perusteettomasta irtisanomisesta.  TUOMIO KANNE  Kanteen perustelut  …

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-10 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli tapellut toisen työntekijän kanssa. Työntekijä oli työpaikan pikkujoulutilaisuudessa tapellut toisen työntekijän kanssa. Irtisanoessaan väkivaltaiseen käytökseen syyllistyneen työntekijän työsopimuksen työnantaja ei ollut menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti. Arvioon ei vaikuttanut se, että tapahtumien kulusta käytettävissä olleen osin ristiriitaisen selvityksen takia työnantaja …

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös Lue lisää »