sopimaton käytös

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luottamuspulan vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voidaan purkaa luottamuspulan johdosta. Mitä luottamuspulalla tarkoitetaan työsuhteessa Työntekijän menettely voi johtaa tilanteeseen, jossa työnantajan ja työntekijän välinen luottamus rikkoutuu siten, ettei työnantajalla voida kohtuudella katsoa olevan velvoitetta jatkaa työsuhdetta ja …

21. Luottamuspula työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-141 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2012-141 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että oli käyttänyt epäasiallista kielenkäyttöä työpaikalla. Väitetyn epäasiallisen kielenkäytön osalta oli jäänyt konkreettisesti selvittämättä, mitä työntekijä mahdollisesti oli sanonut, milloin ja kenelle. Työntekijää ei ollut ennen irtisanomista varoitettu epäasiallinen kielenkäytöstä työpaikalla. Työntekijän kielenkäyttöä ei siitä esitetyn selvityksen perusteella voitu pitää …

TT 2012-141 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – sopimaton käytös Lue lisää »

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä johtuen työntekijän sopimattomasta käytöksestä. Artikkeli sisältää tapauksia, joissa sopimaton käytös on voinut olla oikeutus työsopimuksen irtisanomiseen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa sopimattoman käytöksen vuoksi. Mitä sopimaton käytös työpaikalla on Sopimaton käytös tarkoittaa työntekijän paheksuttavaa toimintaa työpaikalla, joka kohdistuu työtovereihin, työnantajaan tai …

20. Sopimaton käytös oikeutuksena työsopimuksen päättämiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1990-115 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli pahoinpidellyt työtoveriaan työpaikalla. Sahatyöntekijä oli pahoinpidellyt työtoveriaan. Työnantajalla oli ollut työntekijän menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa koskevan työehtosopimuksen edellyttämät syyt päättää tämän työsuhde. Työntekijällä ei siten ollut sopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa irtisanomisajan palkkaan eikä korvaukseen perusteettomasta irtisanomisesta.  TUOMIO KANNE  Kanteen perustelut  …

TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-125 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineelle rengasasentajalle oli annettu samana päivänä varoitukset epäasiallisesta käytöksestä ja työvuorojen vaihtamiseen liittyvästä menettelystä. Pääluottamusmies oli varoitusten antamista seuranneena päivänä vaatinut esimiestään peruuttamaan annetut varoitukset esittäen uhkauksen, jonka perusteella esimies oli voinut perustellusti …

TT 2005-125 Työsopimuksen purkaminen – epäasiallinen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-52 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli käyttäytynyt sopimattomasti työpaikalla. Työntekijän työnjohtajaansa työpaikalla muiden työntekijöiden läsnäollessa kohdistama voimakkaasti loukkaava kielenkäyttö ja tämän tuuppaaminen kaksin käsin hartioista muodostivat sovellettavan irtisanomissuojasopimuksen mukaisen irtisanomisperusteen ja myös työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun vakavan rikkomuksen, jonka johdosta …

TT 2007-52 Työsopimuksen irtisanominen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-10 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli tapellut toisen työntekijän kanssa. Työntekijä oli työpaikan pikkujoulutilaisuudessa tapellut toisen työntekijän kanssa. Irtisanoessaan väkivaltaiseen käytökseen syyllistyneen työntekijän työsopimuksen työnantaja ei ollut menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti. Arvioon ei vaikuttanut se, että tapahtumien kulusta käytettävissä olleen osin ristiriitaisen selvityksen takia työnantaja …

TT:2003-10 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivaltainen käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2001-48 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen asiakkaiden ilmoittamasta sopimattomasta käytöksestä ja puhetavasta. Työntekijälle oli pidetty puhuttelu asiakaspalautteista ja hänen käyttäytymisestään asiakkaiden luona. Vastaava puhuttelu oli pidetty noin 10 kuukautta myöhemin, jolloin työntekijälle oli myös annettu työsopimuksen purkuehtoinen varoitus. Saamastaan varoituksesta huolimatta työntekijä oli jälleen noin viiden kuukauden kuluttua …

TT:2001-48 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 1987-17 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan. Vaikka työntekijä oli käyttäytynyt väkivaltaisesti työtoveriaan kohtaan, hänen menettelyään ei pidetty sellaisena erityisen painavana perusteena, jonka nojalla työnantajalla olisi oikeus hänen työsopimuksensa irtisanomiseen.  Irtisanomisajalta maksettavaan palkkaan kuului myös korvaus vuosilomaedun menettämisestä.  Kysymys myös työnantajaliiton …

TT 1987-17 Työsopimuksen päättäminen – sopimaton käytös – väkivalta työtoveria kohtaan Lue lisää »