Sairausloma

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2008-109 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – sairausloma

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2008-109 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että oli mahdollisesti vaarantanut sairaslomalta paluunsa osallistumalla vapaapalokunnan hälytystehtävään. Työntekijä oli ollut selkäsairauden vuoksi sairauslomalla, jonka alkuvaiheessa hän oli osallistunut vapaapalokunnan hälytystehtävään. Työnantaja oli sairausloman päättymisen jälkeen irtisanonut työntekijän työsopimuksen ilmoittaen syyksi työntekijän sairausloman aikaisesta menettelystä johtuneen luottamuspulan. Vaikka työntekijälle …

TT 2008-109 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – sairausloma Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-94 Työsopimuksen purkaminen – luottamuspula -sairausloma

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2007-94 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli mahdollisesti pitkittänyt sairauslomaansa tekemällä remonttia asunnossaan. Työnantajan edustajat olivat tavoittaneet sairauslomalla olleen mattomiehen tämän omistamasta asunnosta, jossa oli tehty remonttia. Samana päivänä tehtyä työsuhteen purkamista perusteltiin sillä, että työntekijä oli käyttänyt väärin sairauslomaoikeutta hakeutumalla sairauslomalle perusteetta ja että …

TT 2007-94 Työsopimuksen purkaminen – luottamuspula -sairausloma Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-23 koskien työsuhteen purkamista poissaolon vuoksi. Toimihenkilö oli ollut useassa peräkkäisessä jaksossa sairauslomalla vakavan masennuksen vuoksi. Välittömästi sairauslomajaksojen jälkeen hän oli ollut poissa työstä syytä ilmoittamatta seitsemän kalenteripäivää. Työnantaja oli voinut päätellä toimihenkilön poissaolon johtuvan pätevästä syystä eli saman sairauden jatkumisesta. Työnantajalla ei ollut ollut perusteita käsitellä toimihenkilön työsopimusta …

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja Lue lisää »

Tietosuoja sairausloma

Tietosuoja sairausloma-asioissa

Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi tietosuoja sairausloma-asioissa. Työntekijän sairastuttua, tulee hänen toimittaa sairauslomatodistus työnantajalleen joko ensimmäisestä sairauslomapäivästään lukien tai tietyn ajan kuluttua. Huomionarvoista on, että vain ne henkilöt saavat nähdä sairaslomatodistukset, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamisen takia. Nämä henkilöt eivät saa myöskään levittää tietoa, että henkilöt ovat esimerkiksi flunssassa. Sen sijaan tulee aina sanoa, että …

Tietosuoja sairausloma-asioissa Lue lisää »

sairausloma palkka työoikeus juristi lakimies

Palkallinen vai palkaton sairausloma

Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, kun työstä poissaolo johtuu sairaudesta tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä eli työntekijä on kykenemätön tekemään työsopimuksensa mukaisia tehtäviä. Sairaus tai tapaturma on voinut tapahtua työssä tai vapaa-ajalla. Työntekijän on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä, työnantajan edellyttämällä tavalla. Pääsääntönä on täysi palkka työkyvyttömyyden keston ajalta, huomionarvoista on kuitenkin aina tarkistaa, mitä työehtosopimukset …

Palkallinen vai palkaton sairausloma Lue lisää »