Työsuhde

Henkilökohtainen päättämisperuste

7. Henkilökohtainen päättämisperuste

Työsuhteen Päättäminen: Henkilökohtainen päättämisperuste Tämä artikkeli syventyy henkilökohtaisen päättämisperusteen arviointiin, joka perustuu asialliseen ja painavaan syyhyn, sekä työntekijän ja työnantajan olosuhteisiin. Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa työntekijä rikkoo työsuhteensa oleellista velvoitetta, jolloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä. Toisena esimerkkinä on tilanne jossa työnantaja oleellisesti muuttaa työsopimusta yksipuolisesti joka johtaa työntekijän irtisanomiseen, mikä on hyväksyttävää ainoastaan …

7. Henkilökohtainen päättämisperuste Lue lisää »

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi milloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijän työsuhde. Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde Kuten edellä on käyty läpi, vaatii työsopimuksen irtisanominen aina asiallista ja painavaa syytä. Edellä mainittu lause pitää purkaa kahteen osaan. Ensiksi pitää arvioida onko irtisanomisen syy asiallinen eli esimerkiksi jotain muuta kuin vähäinen rike työntekemisessä. Mikäli peruste katsotaan asialliseksi, …

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimuslaki kieltää tietyt perusteet työsuhteen päättämisille. Työsuhteen päättäminen on aina tapauskohtaista harkintaa, mutta kiellettyjen perusteiden osalta tätä ei harkintaa ei ole kuin ainoastaan siinä, täyttääkö työntekijän teko työsopimuslain mukaisen kielletyn irtisanomisperusteen sisällön. Irtisanominen vaati aina erityisen painavaa syytä ja tietyt asiat eivät täytä tätä määritelmää – näitä …

Kiellettyjä työsuhteen päättämisperusteita Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa työsopimussuhteen päättäminen ja työsuhteen päättyminen. Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista tai purkamista tietyn määräajan/määräpäivän jälkeen tai kun sovittu työ on tehty taikka sopimuksen tarkoitus on muuten päättynyt. Lähtökohtaisesti sopimusvapaus mahdollistaa sopimusten päättymisen sopimisen siten kuin osapuolet haluavat, mutta työsopimuslaki rajoittaa …

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen Lue lisää »