Työsopimuslaki

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-17 Työnopastusvelvollisuus ja irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-17 koskien työntekijän irtisanomista ja työnantajan työnopastusvelvollisuutta. Työntekijän työsopimus oli irtisanottu ammattitaidon puutteen perusteella. Työntekijän saama varoitus oli sinänsä liittynyt työvelvoitteen täyttämiseen, mutta toisella tavoin kuin työnantajan irtisanomisperusteeksi ilmoittama puutteellinen osaaminen. Työntekijän saamalle varoitukselle ei siten voitu antaa sanottavaa merkitystä irtisanomisperusteen täyttymistä harkittaessa. Työntekijän perehtyminen yrityksen linjanhoitajan tehtäviin …

TT: 2005-17 Työnopastusvelvollisuus ja irtisanominen Lue lisää »

Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättämisessä

15. Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättymisessä

Tämä artikkeli käsittelee niitä käytännön seikkoja, joita tulisi yleisesti ottaa huomioon työsuhteessa, sekä mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon harkitessaan työntekijän työsopimuksen päättämistä. Rikkomus ja Varoitus Kun työnantaja harkitsee työntekijän työsopimuksen päättämistä työsopimus- tai muun lain rikkeen johdosta, on ensin harkittava, kuinka vakava tämä teko on ollut. Rikkeen vakavuutta arvioitaessa katsotaan ensin, että rikkomus on tosiasiallisesti …

15. Huomioitavat seikat työsuhteessa ja sen päättymisessä Lue lisää »

Kuva naisesta joka kantaa vaakaa, joka edustaa tasavertaisuutta

2. Vakaumus irtisanomisperusteena

Tämä artikkeli syventyy työntekijän oikeuksiin tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, riippumatta työntekijän vakaumuksesta. Artikkeli myös ilmaisee mitä oikeuksia työnantajalla on ja millä perusteilla vakaumusta voitaisiin pitää painavana irtisanomisperusteena. Työsopimuslaki: Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee kohdella työntekijöitään tasapuolisesti (TSL 2:2). Tämä merkitsee sitä, että työntekijällä on oikeus harjoittaa uskontoaan, ilmaista mielipiteitään, sekä osallistua yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan …

2. Vakaumus irtisanomisperusteena Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1990:52

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 1990:52 koskien koeaikaa. ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA Kotkan raastuvanoikeuden päätös 16.5.1988 A:n RKP-Rovaniemen Konepaja Ky:tä ja sen vastuunalaista yhtiömiestä B:tä vastaan ajamasta kanteesta raastuvanoikeus on lausunut selvitetyksi, että yhtiön edustajana toiminut C ja A olivat elokuussa 1987 tehneet työsopimuksen, jonka mukaan A tuli toimimaan metallimiehenä yhtiön …

KKO 1990:52 Lue lisää »

Työsuhteen päättäminen, irtisanominen, purkaminen

Koeaikapurku

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi koeaikapurkuun liittyviä asioita. Työsopimuslaki määrää koeajasta, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus selvittää, vastaako työnkuva hänen odotuksiaan. Koeaika ei tarkoita sitä, että koeajan päättyessä solmittaisiin uusi toistaiseksi …

Koeaikapurku Lue lisää »