TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2005-17 Työnopastusvelvollisuus ja irtisanominen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-17 koskien työntekijän irtisanomista ja työnantajan työnopastusvelvollisuutta. Työntekijän työsopimus oli irtisanottu ammattitaidon puutteen perusteella. Työntekijän saama varoitus oli sinänsä liittynyt työvelvoitteen täyttämiseen, mutta toisella tavoin kuin työnantajan irtisanomisperusteeksi ilmoittama puutteellinen osaaminen. Työntekijän saamalle varoitukselle ei siten voitu antaa sanottavaa merkitystä irtisanomisperusteen täyttymistä harkittaessa. Työntekijän perehtyminen yrityksen linjanhoitajan tehtäviin …

TT: 2005-17 Työnopastusvelvollisuus ja irtisanominen Lue lisää »