Kuukausi: joulukuu 2020

yrityssalaisuuden rikkominen

Hovioikeuden tuomio – yrityssalaisuuden rikkominen ja avunannosta yrityssalaisuuden rikkomiseen – 2016

Yrityssalaisuuden rikkominen saattaa aiheuttaa siviilioikeudellisten seuraamusten lisäksi myös rikosoikeudellisia sanktioita. Suomen rikoslaki tuntee neljä eri rikosnimikettä, joiden rikkominen saattaa aiheuttaa, jopa vankeustuomion. Yrityssalaisuusasioita käsitellään harvoin oikeudessa vaikka niillä suojataan tärkeitä yritysten etuja. Rikoslaki 30:5 §: Yrityssalaisuuden rikkominen Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan liikesalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää …

Hovioikeuden tuomio – yrityssalaisuuden rikkominen ja avunannosta yrityssalaisuuden rikkomiseen – 2016 Lue lisää »

Työtodistus - Työsopimuslaki 6:7§

Työtodistus – Työsopimuslaki 6:7§

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtodistusta ja sen sisältöä. Työtodistuksen sisältö vaihtelee sen mukaan, minkälaisen työtodistuksen työntekijä työnantajaltaan pyytää. Jos työntekijä haluaa työsuhteen päättyessä saada työtodistuksen, tulee työntekijän nimenomaisesti pyytää sitä työnantajalta. Työnantajan ei tarvitse antaa työtodistusta oma-aloitteisesti. Mitä tietoja työtodistukseen voi saada? Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työsuhteen …

Työtodistus – Työsopimuslaki 6:7§ Lue lisää »

Työsuhteen päättäminen, irtisanominen, purkaminen

Koeaikapurku

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi koeaikapurkuun liittyviä asioita. Työsopimuslaki määrää koeajasta, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus selvittää, vastaako työnkuva hänen odotuksiaan. Koeaika ei tarkoita sitä, että koeajan päättyessä solmittaisiin uusi toistaiseksi …

Koeaikapurku Lue lisää »

Tyontekijan velvollisuudet työoikeus juristi lakimies

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi, mitä velvollisuuksia työntekijällä on työnantajaa kohtaan. Huolellisuusvelvoite Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Jos työntekijä on työssään huolimaton, se voi aiheuttaa perusteen työsuhteen päättämiselle. Lievä huolimattomuus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti johda työsuhteen päättämiseen. Toki työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa arviointiin, koska työntekijän …

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan Lue lisää »