Tyontekijan velvollisuudet työoikeus juristi lakimies

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi, mitä velvollisuuksia työntekijällä on työnantajaa kohtaan. Huolellisuusvelvoite Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Jos työntekijä on työssään huolimaton, se voi aiheuttaa perusteen työsuhteen päättämiselle. Lievä huolimattomuus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti johda työsuhteen päättämiseen. Toki työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa arviointiin, koska työntekijän …

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan Lue lisää »