Työehtosopimuksen määräysten noudattaminen

tyosopimuksen purkaminen tyontekijan toimesta työoikeus juristi lakimies

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen on tilanne, joka usein mielletään tulevan kysymykseen työnantajan puolelta. Todellisuudessa työsopimuksen purkaminen voi tulla kysymykseen myös työntekijän aloitteesta, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Tässä artikkelissa käsitellään työsopimuksen purkamista työntekijän toimesta ja käydään läpi, missä tilanteissa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Lisäksi käsitellään työsopimuksen purkamisen sekä työsopimuksen irtisanomisen eroa. Työsopimuksen purkamisen ja irtisanomisen erot Toistaiseksi …

23. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1987:106

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1987:1106 ratkaisua koskien työsopimuksen purkamista perusteena työajan laiminlyönti, valvontavelvollisuutta ja työehtosopimuksen määräysten noudattamista. TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen välillä 21.4.1986 tehdyssä teollisuuseristystä koskevassa työehtosopimuksessa on muun ohella seuraavat määräykset: I YLEISTÄ. ———————————————– 3 §. Työsuhdetta koskevat määräykset Mom. 1. Irtisanottaessa ja lomautettaessa työntekijöitä noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n …

TT 1987:106 Lue lisää »