Poissaolo

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-70 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattomien poissaolojen vuoksi. Työnantaja oli irtisanonut terminaalityöntekijän työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijä oli käyttäytynyt epäasiallisesti terminaalista tavaraa noutamaan tullutta asiakasta kohtaan. Työntekijän käytöstä oli pidettävä hyvin moitittavana työsopimuksesta johtuvan velvoitteen rikkomuksena. Irtisanomisperusteen harkinnassa on lisäksi otettu huomioon se, että työntekijällä oli ollut pitkään …

TT 2004-70 Selvittämättömät poissaolot Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2001:40 koskien työsopimuksen lakkaamista poissaolon vuoksi. Työnantaja oli 29.12.1997 katsonut A:n työsopimuksen purkautuneeksi työsopimuslain 44 §:n 2 momentin nojalla, koska A oli ollut poissa työstä 22.12.1997 lukien ilmoittamatta työnantajalle syytä poissaoloonsa. Koska A:n sinänsä viikon mittaiseen poissaoloaikaan oli sisältynyt jouluaatto ja sitä seuranneet kaksi pyhäpäivää, arkilauantai …

KKO 2001:40 Työsopimuksen lakkaaminen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2008:50 koskien työsopimuksen purkamista poissaolon vuoksi. Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet arkilauantain ja sunnuntain, jotka eivät olleet työntekijän työpäiviä. Työntekijän katsottiin olleen poissa työstä seitsemän päivää työsopimuslain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla …

KKO 2008:50 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Lue lisää »