Työaika

tyoaikalaki selkokielella työoikeus juristi lakimies

25. Työaikalaki selkokielellä

Työaikalaki on yksi tärkeimmistä palkkatyötä tekevän työntekijän oikeuksia säätävistä laeista. Koska lakiteksti voi välillä tuntua epäselvältä ja vaikeaselkoiselta jargonilta, lienee paikallaan selventää työaikalaki kansankielisesti ymmärrettäväksi. Tässä artikkelissa käsittelemme työaikalakia, jotta omien työaikaa koskevien säännösten ymmärtäminen olisi hieman helpompaa. Uuden työaikalain tavoite Uusi työaikalaki (872/2019) astui voimaan 1.1.2020, korvaten vuoden 1996 työaikalain. Hallitus antoi esityksensä (HE …

25. Työaikalaki selkokielellä Lue lisää »

salmon fish työoikeus juristi lakimies

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan?

Työaikaa koskevat säännökset löytyvät työaikalaista (jäljempänä ”TAL”) sekä Yhtiöön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työaikalaki soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Sitä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin työntekijöihin: (a) Johtavassa asemassa olevat työntekijät. Yksittäisessä yrityksessä toimitusjohtajan lisäksi TAL:n ulkopuolelle saattavat jäädä yrityksen itsenäisen osan johtamisesta vastuussa olevat, välittömästi ylimmän johdon alaisena työskentelevät hallinnolliset, tekniset tai kaupalliset johtajat. Tällaiseksi …

Työaika – mikä määrittää työntekijän työajan? Lue lisää »