Työsopimus, kirjallinen, suullinen

Työsopimuksen muoto ja sisältö

Laki ei varsinaisesti edellytä, että työsopimus olisi välttämättä laadittava aina kirjallisena. Toisin sanoen myös suullinen tai sähköisesti tehty sopimus on sinänsä pätevä. Huomioida kuitenkin tulee, että ellei kirjallista sopimusta ole tehty, työnantaja on velvollinen normaalisti viimeistään ensimmäiseen palkanmaksupäivään mennessä antamaan työntekijälle kirjallisesti selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista. Tämän johdosta kirjallisen työsopimuksen laatiminen on suositeltavaa heti työsuhteen …

Työsopimuksen muoto ja sisältö Lue lisää »