TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2008-101 koskien työntekijän irtisanomista vapaa-ajalla tapahtuneen rattijuopumusrikoksen vuoksi. Koneahtaaja oli vapaa-ajallaan syyllistynyt rattijuopumusrikokseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sekä työnantajan omaisuuden vahingoittamiseen. Esitetyn selvityksen mukaan teko ei ollut tapahtunut varsinaisella työmaa-alueella eikä muutoinkaan sellaisissa olosuhteissa, että se olisi ollut omiaan vaarantamaan toisten työntekijöiden työturvallisuutta. Työntekijän ei vallinneissa olosuhteissa voitu katsoa …

TT:2008-101 Irtisanominen ja päihteiden käyttö Lue lisää »