Alisuoriutuminen

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 3/3

Tässä työoikeudellisessa juttusarjan kolmannessa osassa käsittelemme päättämiskynnyksen ylittymistä, kun kyse on alisuoriutumisesta. Alisuoriutumista mitattaessa on huomioitava alisuoriutumisen kesto, toistuvuus ja täyttämättä jätettyjen työtehtävien lukumäärä suhteessa työntekijän työtehtäviin tai teholliseen työaikaan. Asetetut tavoitteet Alisuoriutumista arvioitaessa on huomioitava työntekijän tietoisuus asetetuista tavoitteista. Mikäli työntekijä ei ole asetetuista tavoitteista tietoinen, ei työnantaja voi vedota alisuoriutumiseen työsuhteen irtisanomisperusteena. Tärkeä …

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 3/3 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

Juttusarja alisuoriutumisesta osa 2/3

Tässä työoikeudellisessa juttusarjan toisessa osassa käsittelemme alisuoriutumista oikeuskäytännön näkökulmasta. Työtuomioistuimen ratkaisu TT 1983-103 Työtuomioistuimen ratkaisussa TT 1983-103 työnantajalla oli peruste irtisanoa työntekijän työsopimus, koska työntekijä oli laiminlyönyt suorittaa hänelle määrätyn varaosien inventoinnin asetetussa määräajassa. Työntekijällä oli ollut mahdollisuus suorittaa investointi muiden työtehtävien estämättä. Työntekijälle oli myös annettu huomautus inventoinnin suorittamisesta ennen määräajan umpeen kulumista. Kirjoittajan …

Juttusarja alisuoriutumisesta osa 2/3 Lue lisää »

Alisuoriutuminen työoikeus juristi lakimies

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 1/3

Tässä työoikeudellisessa juttusarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme alisuoriutumista oikeudellisen sääntelyn näkökulmasta. Aikaansaamattomuus Työsopimuslain (TSL) 3:1:n mukaan työntekijän yleisenä velvollisuutena on tehdä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja toimivaltansa mukaisesti antaa työn suorittamisesta. Työntekijä on täten velvollinen noudattamaan häneltä kohtuudella vaadittavaa huolellisuutta ilman nimenomaista sopimusmääräystä. Työnantajalla on myös oikeus edellyttää työntekijältä riittävää aktiivisuutta työtehtävien hoitamisessa. Työsuhteen …

Juttusarja alisuoriutumisesta – osa 1/3 Lue lisää »