TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-31 koskien työntekijän aiheetonta irtisanomista ja tasapuolista kohtelua. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen työajan noudattamatta jättämisen ja työvelvoitteen laiminlyönnin perusteella. Työntekijälle oli vuoden aikana annettu kaksi kirjallista huomautusta, joista toinen oli johtunut työajan laiminlyönnistä ja toinen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, sekä työajan laiminlyönnistä kaksi kirjallista varoitusta, joista toinen oli annettu …

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu Lue lisää »