Painava syy

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2009-119 koskien työntekijän irtisanomista toistuvien virheiden johdosta. Kodin kiinteitä kalusteita valmistavassa yrityksessä hionnassa työskennelleelle työntekijälle oli annettu kirjallinen varoitus, jonka syyksi oli ilmoitettu toistuva huolimattomuus välihionnassa. Ennen varoituksen antamista muut pintatyöntekijät ja työnjohto olivat keskustelleet työntekijän kanssa hiontatyössä esiintyneistä puutteista. Esitetyn selvityksen mukaan varoitus on ollut aiheellinen. Työnantaja …

TT: 2009-119 Työntekijän irtisanominen-Painava syy Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT: 2004-7 Tövelvoitteen laiminlyönti-Varoitus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2004-7 koskien työntekijän irtisanomista työvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Junatarjoilija oli lepotaukonsa päättymisen jälkeen löydetty työaikana nukkumasta makuuvaunun hytistä, minkä vuoksi ravintolavaunussa ei ollut ollut aamiaistarjoilua Seinäjoen ja Hämeenlinnan välillä. Ennen tätä työsopimuksen irtisanomiseen johtanutta tapahtumaa junatarjoilijalle oli puolen vuoden sisällä annettu kaksi kirjallista varoitusta vastaavanlaisista työvelvoitteiden laiminlyönneistä. Työnantajalla oli …

TT: 2004-7 Tövelvoitteen laiminlyönti-Varoitus Lue lisää »

Luottamusmiehen koeaikapurku työoikeus juristi lakimies

Luottamusmiehen koeaikapurku

Luottamusmiesrooli  ei ole este koeaikapurulle, mutta työnantajan pitää varautua todistamaan, ettei sillä seikalla ole ollut vaikutusta koeaikapurkuun. Vaikka luottamusmiehestä säädetyt erityiset irtisanomiskiellot- ja rajoitukset eivät koske työnantajan toimittamaa koeaikapurkua, sen perusteita tulee siitä huolimatta arvioida tiukemmin kuin muiden työntekijöiden. Tällaisen arvioinnin lähtökohtana on se, että työntekijän esittäessä todennäköisenä pidettäviä tosiasioita purkamisen syrjivyydestä tai epäasiallisuudesta, työnantajan …

Luottamusmiehen koeaikapurku Lue lisää »