Palkka

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-21 Irtisanomissuoja ja sairausloma

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-21 koskien työsuhteen purkamista poissaolon vuoksi. Työnantaja ei ollut maksanut työtekijälle kuuluvaa palkkaa, kun tämä oli ollut sairaslomalla, sillä oli käsitellyt työntekijän sopimuksen purkautuneena, kun tämä ei ollut tullut töihin, vaikka työnantaja oli tietoinen sairaudesta, sekä sairauslomasta. Kun työnantaja oli tiennyt työntekijän sairaudesta ja sairausloman jatkumisesta, sillä …

TT 2006-21 Irtisanomissuoja ja sairausloma Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-23 koskien työsuhteen purkamista poissaolon vuoksi. Toimihenkilö oli ollut useassa peräkkäisessä jaksossa sairauslomalla vakavan masennuksen vuoksi. Välittömästi sairauslomajaksojen jälkeen hän oli ollut poissa työstä syytä ilmoittamatta seitsemän kalenteripäivää. Työnantaja oli voinut päätellä toimihenkilön poissaolon johtuvan pätevästä syystä eli saman sairauden jatkumisesta. Työnantajalla ei ollut ollut perusteita käsitellä toimihenkilön työsopimusta …

TT 2006-23 Työsopimuksen purkaminen ja irtisanomissuoja Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2012-22 koskien työsopimuksen purkaantumisesta lomautuksen johdosta. Määräajaksi lomautettu työntekijä ei ollut palannut työhön lomautusilmoituksen mukaisen lomautusajan päätyttyä. Työsopimuslain säännöksistä ei ollut saatavissa tukea tulkinnalle, jonka mukaan määräaikaisesti lomautetun työntekijän lomautus jatkuisi ilman muuta, ellei työnantaja tai työntekijä huomaa reagoida määräajan päättymiseen. Työntekijä oli lomautusaikansa päättymisen jälkeen ilmoittanut …

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka Lue lisää »