TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2012-22 koskien työsopimuksen purkaantumisesta lomautuksen johdosta. Määräajaksi lomautettu työntekijä ei ollut palannut työhön lomautusilmoituksen mukaisen lomautusajan päätyttyä. Työsopimuslain säännöksistä ei ollut saatavissa tukea tulkinnalle, jonka mukaan määräaikaisesti lomautetun työntekijän lomautus jatkuisi ilman muuta, ellei työnantaja tai työntekijä huomaa reagoida määräajan päättymiseen. Työntekijä oli lomautusaikansa päättymisen jälkeen ilmoittanut …

TT 2012-22 Työsuhteen purkaminen ja irtisanomisajan palkka Lue lisää »