Lojaliteettivelvollisuus

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2002-11 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – lojaliteettivelvollisuus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2002-11 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että oli luvatta lukenut aluepäällikön kokousmuistiinpanoja. Toimihenkilö oli tavattu aluepäällikön valaisemattomasta työhuoneesta lukemassa tämän kokousmuistiinpanoja. Toimihenkilön katsottiin menetelleen sopimattomasti. Näyttämättä oli kuitenkin jäänyt, että työnantajalla toimihenkilön aiemman toiminnan valossa tai myöskään irtisanomiseen välittömästi johtaneiden tapahtumien johdosta olisi ollut perusteita olettaa …

TT 2002-11 Työsopimuksen irtisanominen – luottamuspula – lojaliteettivelvollisuus Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2001-36 – Työsopimuksen purkaminen – luottamuspula – lojaliteettivelvollisuus

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2001-36 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli mahdollisesti pidentänyt sairaslomaansa osallistumalla kilpailumatkalle. Työntekijä, joka oli ollut selkäsairauden vuoksi sairauslomalla, oli sairauslomansa aikana harrastustoimintaansa liittyen osallistunut valmentajan ominaisuudessa urheilijoiden ulkomaille suuntautuneelle kilpailumatkalle. Työnantaja ei ollut voinut kohtuudella edellyttää, että työntekijän olisi tullut sairauslomansa aikana parantumisensa edistyessä …

TT 2001-36 – Työsopimuksen purkaminen – luottamuspula – lojaliteettivelvollisuus Lue lisää »