Työntekijä

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2000:77 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen työntekijän rattijuopumustuomioista, jotka olivat ristiriidassa työtehtävien kanssa. VR Osakeyhtiön palveluksessa ollut ratapihakonduktööri oli syyllistynyt vapaa-aikanaan kahteen törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänet oli yhtiössä noudatettavien junaturvallisuutta ja huumaavia aineita koskevien ohjeiden nojalla poistettu junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavasta työtehtävästään. Yhtiöllä katsottiin olevan tämän …

KKO 2000:77 Työsopimuksen lakkaaminen – rattijuopumus – erityissyynä työtehtävät Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2006-44 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2006-44 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista työntekijän liikennejuopumuksen johdosta. Syyllistyessään vapaa-aikanaan törkeään liikennejuopumukseen ratapihakonduktööri oli rikkonut työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteita vakavalla tavalla. Kun otettiin huomioon junaturvallisuudesta annetut ohjeet yhtiössä vastaavanlaisissa tilanteissa noudatettu johdonmukainen käytäntö ja lisäksi työntekijän uudelleensijoittamista vaikeuttaneet seikat tässä tapauksessa, työnantajalla oli ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitetut asialliset ja …

TT 2006-44 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2005-117 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT 2005-117 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen siitä että työntekijä oli esiintynyt työpaikalla päihtyneenä. Junan konduktöörille työvuoron päätyttyä alkometrillä suoritettujen puhallutuskokeiden tulosten perusteella oli pääteltävissä hänen olleen työvuoronsa aikana alkoholin vaikutuksen alaisena, vaikkakaan selvää näyttöä ei ollut siitä, että hänen verensä alkoholipitoisuus olisi työvuoron aikana ylittänyt rangaistavan junaliikennejuopumuksen …

TT 2005-117 Työsopimuksen irtisanominen – päihtymys Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2013-11 Työsopimuksen irtisanominen – huumausainerikos

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2013-11 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen työntekijän huumausainerikoksesta. Työntekijä oli tuomittu huumausainerikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen kannabiksen viljelemisestä, myymisestä ja käytöstä. Työskentelyolosuhteet kysymyksessä olevalla työpaikalla kaivoksessa olivat vaativat, minkä vuoksi työnantajalla oli ollut perustellut syyt suhtautua työntekijän menettelyyn vakavasti. Työnantajan oli kuitenkin lojaliteettivelvoitteensa mukaisesti harkittava kokonaisarvioinnissa mahdollisuuksien mukaan työntekijän kannalta …

TT:2013-11 Työsopimuksen irtisanominen – huumausainerikos Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2007-46 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-46 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista, syystä että työntekijä nautti alkoholia työpaikalla. Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimusta soveltavassa tuotantolaitoksessa trukinkuljettajana työskentelevä työntekijä oli ennen työvuoronsa päättymistä nauttinut työnantajalle kuuluvaa alkoholia. Määrä sinänsä on puhallutuskokeen osoittaman tuloksen perusteella ollut vähäinen. Alkoholin nauttiminen oli tapahtunut työvuoron sellaisessa vaiheessa, jolloin työntekijän ei ollut …

TT:2007-46 Työsopimuksen purkaminen – alkoholin nauttiminen työpaikalla Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2005-35 Työsopimuksen päättäminen – työntekijän huumausaineiden käyttö

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2005-35 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista johtuen työntekijän huumausaineiden käytöstä. Työntekijä oli kasvattanut marihuanaa omaan käyttöönsä sekä polttanut sitä vapaa-ajallaan ja myynyt sitä pieniä määriä, minkä johdosta hänet oli käräjäoikeuden päätöksellä tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Työskentelyolosuhteet kysymyksessä olevalla työpaikalla öljynjalostamolla olivat sellaiset, että riittävän turvallisuuden takaamiseksi työntekijöiltä voitiin edellyttää erityistä …

TT:2005-35 Työsopimuksen päättäminen – työntekijän huumausaineiden käyttö Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2003-31 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että työntekijä oli saapunut työhön alkoholin vaikutuksen alaisena. Työntekijälle oli annettu alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla olemisesta kirjallinen huomautus, minkä ohella työntekijä oli suostunut hoitoonohjaukseen. Tämän jälkeen työntekijällä ei ollut selvitetty olleen työskentelyyn vaikuttavaa alkoholin käyttöä noin puoleentoista vuoteen. Hoitoonohjaus oli sanottuna …

TT:2003-31 Työsopimuksen päättäminen – päihtymys Lue lisää »

woman 5762754 340 työoikeus juristi lakimies

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen

Tämä artikkeli käsittelee työsopimuksen päättämistä luvattoman poissaolon vuoksi. Artikkeli sisältää tapauksia, missä työnantaja on saanut irtisanoa työsopimuksen ja missä työnantaja ei olisi saanut irtisanoa työsopimusta, sekä missä tilanteessa työsopimus voitaisiin purkaa luvattoman poissaolon johdosta. Luvaton poissaolo ja työsuhteen päättäminen   Koska työntekijällä on työsopimuksen mukaan suoritettava työtehtävänsä työnantajan määräämällä tavalla, pidetään luvatonta poissaoloa työvelvollisuuden rikkomisena. …

17. Luvaton poissaolo ja sen merkitys työsuhteen päättymiseen Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-89 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista toistuvien luvattomien poissaolojen johdosta. Työntekijä oli lyhyen ajan kuluessa ollut toistuvasti luvatta poissa työstä alkoholin käyttöön liittyvistä syistä. Poissaolot olivat olleet useamman päivän mittaisia. Ensimmäisen poissaolojakson jälkeen työntekijä oli saanut varoituksen ja toisen poissaolon jälkeen kahden viikon työkiellon. Kun työntekijän poissaolot olivat näistä …

TT 2007-89 Työsopimuksen purkaminen-luvaton poissaolo Lue lisää »

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:2007-1 koskien työntekijän työsopimuksen irtisanomista luvattoman poissaolon vuoksi. Työntekijän työstä poissaolon syyksi jälkikäteen ilmoitettua äidin asioiden hoitamista ei voitu pitää työsopimuslaissa tarkoitettuna poissaoloon oikeuttavana pakottavana perhesyynä. Kun poissaolosta ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti työnantajalle ja työntekijälle oli jo aikaisemmin annettu luvattomien poissaolojen johdosta huomautus ja kirjallinen viimeinen varoitus, työnantajalla …

TT 2007-1 Luvaton poissaolo ja pakottava perhesyy Lue lisää »