TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1987:106

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1987:1106 ratkaisua koskien työsopimuksen purkamista perusteena työajan laiminlyönti, valvontavelvollisuutta ja työehtosopimuksen määräysten noudattamista. TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen välillä 21.4.1986 tehdyssä teollisuuseristystä koskevassa työehtosopimuksessa on muun ohella seuraavat määräykset: I YLEISTÄ. ———————————————– 3 §. Työsuhdetta koskevat määräykset Mom. 1. Irtisanottaessa ja lomautettaessa työntekijöitä noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n …

TT 1987:106 Lue lisää »